Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Suy tư Mùa Chay _ đời người là con đường một chiều

Đời Người là Con Đường Một Chiều
Một bà cụ già nằm trên giường bệnh, được chuyển trong hành lang của một nhà thương, bà ngoái cổ lên nói với các cô y tá:
-         Các cô thông cảm nhé, tôi già rồi, tôi đã 93 tuổi rồi!
Theo sau lời nói êm đềm này hình như có tiếng nức nở và thầm thì rằng:
-         Tôi không trẻ lại được nữa, vì đời người là con đường một chiều!
Đời người chỉ là con đường một chiều, đi từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Trên con đường này không ai có thể trở lui lại được. Nhưng đời người không phải chỉ là một con đường một chiều không lối thoát, mà đời người còn là con đường mang một ý nghĩa nữa, vì con đường một chiều này dẫn đưa con người từ khi sinh ra cho đến bên kia cõi sống đời đời. Chúng ta cứ muốn trở lui vì chúng ta nghĩ rằng cuộc đời đã bị chặn lối bởi cái chết. Nhưng con đường một chiều không có nghĩa là con đường cụt mà là con đường dẫn đến một hướng nhất định, một tương lai có ý nghĩa và chắc chắn. Đó là thiên đàng vinh hiển cho những ai tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúa Giêsu phán: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy." (Ga 14,6).  (MV)

Không có nhận xét nào: