Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

5 phút cho Chúa _ ưu tiên cho bữa tiệc của Chúa


09/10/11                              chúa nhật tun 28 tn – a
                                                                 Mt 22,1-14
ưu tiên cho bỮa tiỆc cỦa chúa
“Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.  Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến.” (Mt 22,2-3)
Suy niệm: Có những vị khách được mời dự tiệc cưới nhưng không đến. Tự thân những lý do đưa ra để từ chối không có gì là xấu: họ đâu có đi cướp của, giết người…, họ chỉ đi thăm trang trại, buôn bán… thôi, có gì đâu mà làm ầm ĩ! Thế nhưng có đặt mình trong tình huống của câu chuyện dụ ngôn mới thấy được tầm mức nghiêm trọng của vấn đề. Gia chủ đứng mời không ai khác hơn là chính nhà vua, điều đó hàm ý ông là người có thẩm quyền trên cả những vị khách mời. Thế nên những lý do họ nêu ra để từ chối trở nên quá tầm thường, bất xứng với vị chủ tiệc tôn quý, thậm chí còn xúc phạm đến nặng nề đến ông. Đã vậy có kẻ còn thêm dầu vào lửa, “bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết”: họ tự đặt mình vào vị trí những kẻ thù của vua, và mãi mãi không còn cơ hội đồng bàn với vua trong bữa tiệc vui này nữa!
Mời Bạn: Câu chuyện có vẻ khó xảy ra trong đời thường, thế nhưng nó tố giác điều vẫn hay xảy ra trong tương quan con người với Thiên Chúa. Những “giờ dành cho Chúa” có khi nằm ở đáy cùng của bậc thang ưu tiên trong lịch biểu của chúng ta. Còn những “giờ vàng”, hết “đầu tư” cho việc làm ăn học hành thì lại dành vào việc vui chơi, giải trí. Mời bạn xem lại bữa tiệc của Chúa, và chính Chúa đang được xếp hạng thứ mấy trong bậc thang giá trị của bạn.
Sống Lời Chúa: Sắp xếp lại lịch sinh hoạt hằng ngày của bạn, của gia đình bạn theo thứ tự ưu tiên như Chúa Giêsu đã sắp xếp trong kinh Lạy Cha.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.

Không có nhận xét nào: