Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

5 phút cho Chúa _ ơn Chúa ban


06/10/11                      thứ năm đu tháng tun 27 tn
Th. Brunô, linh mục                                  Lc 11,5-13
                                    ơn chúa ban
“Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?” (Lc 11,11-12)
Suy niệm: Nói đến rắn rết hay bò cạp, người ta liên tưởng ngay đến thứ nọc độc cực mạnh của chúng, nếu tiêm chích vào cơ thể chúng ta, sẽ gây đau đớn khủng khiếp thậm chí có thể nguy đến tính mạng. Lẽ thường tình không ai trong chúng ta muốn gặp phải tai nạn như thế, và cũng chẳng muốn cho người thân của mình bị những sự dữ đó. Bằng một phép so sánh đầy thuyết phục, Chúa Giêsu quả quyết nếu như chúng ta, những con người không phải là hoàn hảo, mà còn muốn những điều tốt cho người khác, thì huống chi Thiên Chúa, Cha của Ngài, là Đấng nhân lành lại không muốn điều tốt đẹp cho con người hay sao? Vậy thì còn lý do gì mà bạn không dám xin Ngài ban cho bạn những điều cần thiết để đạt tới cuộc sống hạnh phúc đời đời?
Mời Bạn: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rm 8,32). Thánh Phaolô xác tín như thế. Còn bạn, có bao giờ bạn đã thất vọng và nghĩ Chúa đã bỏ rơi bạn chưa? Vậy bây giờ bạn nghĩ sao?
Sống Lời Chúa: Tâm niệm, nhất là khi bạn gặp khủng hoảng: “Không có gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô” (Rm 8,39).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa thật hào phóng đối với con, khi ban cho con được sống trong đời này. Xin cho con đừng bao giờ nản lòng trước những thất bại, nhưng biết nhìn thấy hồng ân của Chúa qua từng biến cố vui - buồn trong cuộc đời. Amen.

Không có nhận xét nào: