Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

5 phút cho Chúa _ việc Chúa làm thật kỳ diệu

02/10/11                           chúa nhật tuần 27 TN – a
Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi
                                                               Mt 21,33-43
VIỆC CHÚA LÀM THẬT KỲ DIỆU
“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.” (Mt 21,42)
Suy niệm: Thiên Chúa thật hào phóng khi trao cho con người chăm sóc vườn nho là thế giới này. Thế nhưng, để đáp lại ơn ban của Thiên Chúa con người lại lạm dụng tự do Chúa ban để tàn phá, gây chết chóc và còn muốn chiếm đoạt để mình trở thành chủ. Dụ ngôn những tá điền sát nhân hôm nay phản ánh rõ thái độ của con người đối với Thiên Chúa. Con người dường như không muốn cộng tác với Thiên Chúa để xây dựng thế giới này, trái lại họ muốn tục hoá nó bằng cách loại bỏ khỏi thế giới những gì là thánh thiêng, loại bỏ những gì thuộc về Thiên Chúa và còn tệ hơn nữa, giết hại cả chính Con Một yêu dấu của Ngài.
Mời Bạn: Dù con người có phản bội, có muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời mình nhưng Thiên Chúa vẫn hiện diện qua tiếng lương tâm của con người. Ngài đã biến những gì con người cho là tầm thường thành những điều kỳ diệu mà con người không thể nào hiểu thấu. Cần giao phó hoàn toàn đời mình cho ân sủng Chúa để đón nhận tròn đầy những điều kỳ diệu của Ngài.
Chia sẻ: Mời bạn chia sẻ những điều kỳ diệu Chúa làm trên cuộc đời của bạn và dâng lời tạ ơn Chúa.
Sống Lời Chúa: Tâm niệm câu: “Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12,2).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết cộng tác vào vườn nho của Chúa, hầu làm trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện và làm cho Nước Chúa được nhiều người biết đến.

Không có nhận xét nào: