Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

5 phút cho Chúa _ sống tuổi thơ với Chúa


01/10/11                    thứ bảy đầu tháng tuần 26 TN
Th. Têrêsa Hài đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh
                                                                   Mt 18,1-5
sỐng tuỔi thơ vỚi chúa
Chúa Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3)
Suy niệm: Nhiều người khi tuổi đời đã chồng chất, nhìn các cháu thiếu nhi chơi đùa mới tiếc nuối nhớ lại chính mình cũng đã có một thời tuổi thơ hồn nhiên, trong trắng, không sân hận, không mưu mô thủ đoạn, nhưng chân thành, đơn sơ, vô tư lự bên cha mẹ. Chúa Giêsu dùng hình ảnh trẻ thơ để nhắc nhở mọi người chúng ta là con cái Thiên Chúa tinh thần phải có trên đường lữ hành tiến về nhà Cha trên trời. Chúa Giêsu quả quyết, những ai biết sống hoàn toàn tin tưởng, phó thác vào sự yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa như kiểu sống của một trẻ thơ thì có thể nói được rằng không những người đó đã nắm phần chắc được vào nước trời, mà còn là kẻ lớn nhất trong nước trời nữa. Đời sống của chị thánh Têresa Hài đồng Giêsu là tấm gương cho chúng ta về tinh thần trẻ thơ này.
Mời Bạn: Sinh ra không có gì trong tay, và khi mắt lìa đời chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Bạn có gì để vênh vang, có gì để tự đắc? Sống đúng thân phận con người đối với Thiên Chúa chính là sống tinh thần trẻ thơ hoàn toàn tín thác trọn vẹn vào tình thương yêu quan phòng của Ngài. Đó chính là lúc bạn tìm thấy sự bình an đích thực trong cuộc sống.
Sống Lời Chúa: Không đề cao cái tôi của mình nhưng biết nhìn nhận, khích lệ những ưu điểm của người khác.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một tâm hồn trẻ thơ để chúng con luôn biết phó thác cậy trông vào Chúa để đáng được Chúa thương yêu năng đỡ và chúc lành. Amen.Không có nhận xét nào: