Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Một chút suy tư _ tình yêu

TÌNH YÊU

Yêu không phải là kiếm tìm một người hoàn hảo, mà là nhận ra những điểm hoàn hảo nơi người không hoàn hảo.
Yêu nhau là cùng ngồi bên nhau, và cùng nhìn về một hướng.
Cuộc sống không tình yêu khác nào khu vườn không có ánh nắng, thân khô lá úa.
Thời gian có thể làm thay đổi con người, nhưng tình yêu thì tồn tại và luôn sống mãi.
Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là yêu, và được yêu.
Nếu không có Tình Yêu, bất cứ điều gì bạn có cũng không mang nhiều ý nghĩa.
Điều căn bản của Tình Yêu là quan tâm đến người khác. Tình yêu chân thành thì luôn cho đi, hơn là nhận về.
Tình yêu không biết đến sợ hãi. Tình yêu loại trừ sợ hãi. Ai sợ hãi thì không đạt đến tình yêu hoàn hảo (1Ga.4:18)
Ai ở lại trong Tình Yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy (1Ga.4:16)
Ai không yêu thương thì không biết đến Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu (Ga.4:8)

Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga.13:34)
Yêu thương là giới răn Chúa truyền dạy, là dấu ấn của người môn đệ đức Kitô, và là chìa khóa để vào Nước Trời.
Lạy Chúa Giêsu! Xin giúp con biết yêu thương như Chúa đã thương yêu con, Amen.

Không có nhận xét nào: