Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

5 phút cho Chúa _ dám đến gần Cha

16/06/11                   THỨ NĂM tuẦn 11 tn-a
                                                                Mt 6,7-15
dám đẾn gẦn cha
“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời.” (Mt 6,9)
Suy niệm: Trong bản văn của Thánh Mátthêu, kinh Lạy Cha hay “kinh của Chúa” có bảy lời cầu xin, được chia làm hai phần: 
(1) Ba lời đầu tiên hướng về Chúa Cha, tập trung vào Vinh Quang của Chúa Cha: “Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện”;
(2) Bốn lời sau, như những con đường dẫn tới Thiên Chúa, trình bày những khốn khó của chúng ta với Người: “lương thực… nợ… chước cám dỗ… sự dữ.”  Kinh Lạy Cha đưa chúng ta vào trong mối tương quan mới mẻ với Thiên Chúa trong tình Cha - Con, cũng như mối quan hệ với tha nhân, vì lời cầu xin mang tính cộng đồng, không loại  trừ một ai: “Lạy Cha chúng con…” Do đó, trong thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ được mời gọi: “Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng…”
Mời Bạn: “Dám” bước vào mối tương quan với Thiên Chúa bằng cầu nguyện bởi vì: “Mọi lời cầu khẩn luôn diễn tả sự thật về con người đang sống trong sự yếu đuối, khốn cùng và nài xin sự giúp đỡ từ trời cao. Ta cũng có thể thấy trong những lời cầu nguyện của người xưa cả một giá trị lớn lao, bởi khi sẵn sàng đón nhận sự mặc khải của Chúa, con người cho thấy mình có thể bước vào sự kết hiệp với Ngài” (ĐTC Bênêđitô XVI).
Sống Lời Chúa: Chậm rãi đọc kinh Lạy Cha, với ý thức của người con đang thưa chuyện với Cha của mình.
Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin Chúa soi sáng tâm trí chúng con, để chúng con biết sống mối tương quan sâu đậm với Chúa trong cầu nguyện. Một lần nữa chúng con thưa cùng Chúa: Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện! Amen.” Không có nhận xét nào: