Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

Đức Mẹ Lộ Đức _ cuộc trở lại của Alexis Carrel

Đức Mẹ Lộ Đức
Khoa học gia ALEXIS CARREL trở lại
 Con chưa biết nhn ra phép l và còn tiếp tc h nghi. Nhưng ước mun ln lao nht và khát vng thâm sâu nhất ca lòng con, là đạt đến nim tin.” (Alexis Carrel)
Albert Bessières  
“Lạy Mẹ nhân hiền, Đấng hằng cứu giúp những ai khốn cùng khiêm tốn kêu cầu Mẹ, xin Mẹ hãy gìn giữ con. Con tin nơi Mẹ. Mẹ đã dùng một phép lạ cả thể để trả lời cho nghi ngờ của con. Con chưa biết nhận ra phép lạ và còn tiếp tục hồ nghi. Nhưng ước muốn lớn lao nhất và khát vọng thâm sâu nhất của lòng con, là đạt đến niềm tin.”
Đó là lời cầu xin tha thiết của Alexis Carrel (1873-1944), bác sĩ trẻ tuổi người Pháp, tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, vào một đêm khuya vắng trong năm 1903, sau khi chứng kiến phép lạ một thiếu nữ được khỏi bệnh.
Alexis Carrel sinh tại Lyon, min Bc nước Pháp, trong gia đình Công Giáo đạo đức. Alexis m côi cha năm lên 4 tuổi và được m giáo dc trong niềm kính s Thiên Chúa. Nhưng khi lớn lên và tr thành sinh viên xut sc, Alexis bng đánh mất nim tin Công Giáo đơn sơ trong tuổi thơ. Việc Alexis mt Đức Tin, mt phn cũng do nh hưởng ca ch thuyết duy vt vô thn, rt thnh hành trong xã hi Âu Châu vào những thp niên cui thế k 19 và đầu thế k 20.
Năm 30 tuổi, Alexis Carrel tr thành bác sĩ và giáo sư giải phu hc ni tiếng ca phân khoa y hc đại hc Lyon. Mt ngày trong năm 1903, giáo phận Lyon t chc cuc hành hương Lộ Đức dành riêng cho các bnh nhân.
Vì bị ngăn trở vào phút chót, mt bác sĩ bn nh bác sĩ Carrel thay thế mình trong vic tháp tùng các bnh nhân. Bác sĩ Carrel min cưỡng nhn li, nhưng tận thâm tâm, ông vui mng vì được dp nho cười và ch trích ti ch nhng chuyn gi là “phép l L Đức.” Theo ông, đó chỉ là nhng chuyn nhm nhí ca các tín hu Công Giáo vô hc, ngây thơ và dễ tin!
Trước lun c vô thn ca ông, mt bác sĩ khác, cùng tháp tùng các bnh nhân trong chuyến hành hương Lộ Đức năm đó, vặn lại: “Nhưng có những trường hp b ung thư, lao phổi nng và b mù lòa tht s mà y khoa phi bó tay, li được khi bnh cách l thường, khiến các bác sĩ thuc đủ mi quc tch - có lòng tin hay không - đều không th nào gii thích được. Vy anh nghĩ sao?
Bác sĩ Alexis Carrel vn khăng khăng: “Chuyện không th nào xy ra được! Chc chn là các cuc khám nghim không được thi hành nghiêm chnh: trước, trong khi, và sau khi khi bnh.. Cho ti gi phút này, các phép l chưa được nghiên cu mt cách khoa học. Ngoài ra, chấp nhn phép l tc là chp nhn s kin mt cách ngu xun, bi vì, lut l thiên nhiên bt biến.. Tuy nhiên, trước mt s kin t tường, chc chn người ta b bó buc phi công nhn. Do đó, nếu tôi tn mt chng kiến mt s kin, hn tôi sẽ cúi đầu chp nhn.”
Lời thách thc ca bác sĩ Alexis Carrel, được chính Đức M tr li.
Trong chuyến hành hương, bác sĩ Carrel được giao nhim v chăm sóc cách riêng một n bnh nhân tên Marie Bailly, 24 tui. Cô b bnh lao phi vào thi k chót và còn mắc thêm chng bnh sưng màng bụng đau đớn. Các bác sĩ bó tay và cô nm ch chết. Nhưng cô có một nguyn vng sau cùng là được hành hương Lộ Đức. Li van nài ca cô được chp thun.
Chuyến đi lại càng làm cho bnh tình ca cô nng thêm. Khi đến L Đức thì hu như cô chỉ còn thoi thóp th. Bác sĩ Carrel đặc bit chăm sóc cô và ông thấy rõ rng, cô ta có th tt th bt c lúc nào. Ông nói vi bác sĩ bn: “Nếu cô này được khi bnh thì tht là mt phép l. Lúc đó tôi sẽ tin và s ct tóc đi tu làm thầy dòng!”
Người ta định mang cô Marie Bailly xung h tm, nhưng vì bệnh tình trm trng ca cô, người ta ch dùng nước sui L Đức thoa ra trên người cô. Bác sĩ Carrel luôn luôn đứng bên cnh cô. Ông thm thì: “Ôi ước gì, con được ging như những tín hu Công Giáo đáng thương này, biết tin tưởng vào quyn lc cha tr ca nước sui Đức M. Xin M hãy cha lành cô thanh n này vì cô quá đau đớn. Xin M cho cô ta sng thêm mt thi gian na và xin cho con được có Đức Tin.”
Bỗng chc, bác sĩ Alexis Carrel trông thấy rõ ràng bnh nhân đang hồi sinh. Gương mặt cô gái t t tr nên hng hào, nhp mch, nhp tim đập tr nên bình thường, và cái bng phình to tướng, đang từ t xp xung. Hin tượng l lùng đó diễn ra trong vòng 20 phút. Đúng 3 giờ chiu, cô Marie Bailly nói lớn tiếng: “Con đã được khi bnh.” Người ta mang đến cho cô mt ly sa, cô cm ly và ung như một người bình thường.
Trước s kin hin nhiên đó, bác sĩ Alexis Carrel đành chấp nhn: “Mt hin tượng bt ng, không th nào xy ra, nhưng đã thực s xy ra. Đây chính là một phép l.”
Từ sau phép l ti L Đức năm 1903 đó, bác sĩ Alexis Carrel đã từ t tr v vi Đức Tin Kitô và qua đời vào năm 1944.
Lúc sinh thời, bác sĩ Alexis Carrel đã tiến cao trên đài danh vọng, đã lãnh giải thưởng Nobel về y khoa (1912). Nhưng khi chết, ông đã tắt th trong nim tin đơn sơ của mt đứa tr. Qu tht, hnh phúc thay cho người có Đức Tin!!
(Albert Bessières, “Le Voyageur de Lourdes: ALEXIS CARREL”,
Collection Convertis du XXè Siècle, Belgique, 1952)
Soeur Jean Berchmans Minh Nguyệt

Không có nhận xét nào: