Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

5 phút cho Chúa _ Thánh Thần sẽ dạy anh em nói

16/10/10                                          thứ bảy tuần 28 tn
Th. Hétvích, nữ tu                                              Lc 12,8-12

thánh thần sẽ dạy anh em nói

“Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì.” (Lc 12,11)
Suy niệm: Đứng trước toà án quan Thượng Vương, người thanh niên 19 tuổi vẫn “cả lòng, lại quyết mình không lầm, cứ nói rằng mình là bổn đạo thờ Chúa Trời Đất, dù cách nào cũng không bỏ, lại sẵn sàng chịu mọi hình phạt, cả đến mất mạng sống nữa.” Và với những lời nói đó, người thanh niên ấy, chính là thầy giảng Anrê Phú Yên, đã hy sinh mạng sống để làm chứng nhân đức tin. Những lời nói của thầy Anrê Phú Yên được cha Đắc Lộ ghi lại đó chắc chắn không phải là lời của phàm nhân nhưng là lời mà “Thánh Thần dạy anh em nói” khi phải ra trước mặt vua chúa quan quyền để làm chứng cho Chúa Kitô.

Mời Bạn: Chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua bí tích Thánh Tẩy, rồi được tăng cường qua bí tích Thêm Sức. Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận được tràn đầy qua ơn ban sung mãn mà truyền thống gọi là bảy ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng đừng tưởng rằng ơn ban đó giống như một “bản đề cương” đầy đủ những lời giải đáp viết sẵn để có thể tuôn ra đối phó với bất kỳ câu hỏi nào. Thánh Thần chỉ nói thay cho chúng ta khi chúng ta sống trong ơn nghĩa Chúa và kết hiệp mật thiết với Ngài nhờ đời sống cầu nguyện và bí tích.

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện riêng mỗi ngày và thường xuyên lãnh nhận bí tích Thánh Thể để Chúa Thánh Thần có thể hoạt động mạnh mẽ nơi bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ở lại trong chúng con và ban tràn đầy ơn sủng của Người để chúng con can đảm tuyên xưng Đức Giêsu là Cứu Chúa của chúng con.Không có nhận xét nào: