Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

5 phút cho Chúa _ dấu lạ và niềm tin

11/10/10                                           THỨ hai TUẦN 28 tn
                                                                           Lc 11,29-32

DẤU LẠ và NIỀM tin

“…thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy” (Lc 11,30)

Suy niệm: Xem ra Chúa Giê-su “dị ứng” với việc các Biệt Phái xin dấu lạ. Tại sao Ngài lại “dị ứng” với họ, đang khi các thánh cũng thường xin dấu lạ để vững tâm rằng việc các ngài làm phù hợp với ý Chúa? Trong cuộc sống hàng ngày, ta cũng hay xin Chúa cho một dấu chỉ đó sao?
Thật ra, Chúa rất tốt lành, thường chiều ý ta: “Chúa chẳng nỡ từ khước ơn lành, với những ai sống đời trọn hảo” (Tv 84). Sở dĩ Chúa từ chối vì các người Biệt Phái vừa kém lòng tin, vừa muốn thử thách Chúa: “Hãy cho chúng tôi dấu lạ và chúng tôi sẽ tin ông.” Khi Chúa chịu treo trên thánh giá, họ cũng thách thức: “xuống khỏi thập giá đi nào để chúng tôi thấy và tin” (Mc 15,32). Họ đòi dấu lạ không phải để tin, nhưng nhằm thử thách Chúa. Thực ra, dấu lạ không phải là điều kiện để tin, mà để củng cố đức tin.

Mời Bạn: Chúa muốn bạn có đức tin đơn sơ, chân thành, tuyệt đối vào Ngài. Tin Mừng thuật lại nhiều phép lạ Chúa làm cho những người có lòng tin như thế. Ví dụ: người phụ nữ bị bệnh loạn huyết, viên đại đội trưởng, ông Giakêu... Bạn hãy cứ tin Chúa, bất chấp mọi sự!

Chia sẻ:Hãy nâng đỡ những đầu gối rã rời” (Is 35,3). Làm thế nào để nâng đỡ đức tin của nhau? 

Sống Lời Chúa: Mỗi sự kiện hay biến cố đều là cơ hội Chúa ban để tôi trưởng thành hơn trong đức tin. Tôi sẽ vận dụng Lời Chúa hôm nay để vun trồng đức tin của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù đức tin của con yếu đuối mỏng dòn, nhưng xin đừng để con thách thức Chúa bằng cách đòi dấu chỉ mới tin. Chớ gì con giữ được một lòng tin tinh tuyền, đơn sơ, phó thác vào Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: