Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

5 phút cho Chúa _ cảnh báo


08/10/10 Thứ Sáu, tuần 27 tn
Lc 11,15-26
CẢNH BÁO
“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.” (Lc 11,23)  
Khi loại bỏ niềm tin vào Thiên Chúa ngôi vị, người ta đồng thời cũng mất khả năng phân biệt giữa thiện và ác.
Suy niệm: Trong dịp tiếp kiến tân đại sứ Đức cạnh Toà Thánh sáng ngày 13/09 vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI mạnh mẽ chống lại trào lưu duy tục trong xã hội ngày nay. Ngài cảnh giác về những hậu quả nguy hại của nó: Khi loại bỏ niềm tin vào Thiên Chúa ngôi vị, người ta đồng thời cũng mất khả năng phân biệt giữa thiện và ác.
Lời Chúa hôm nay ứng nghiệm vào tình trạng “mù luân lý” đó: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.” Quả thế, một khi không còn phân biệt thiện ác nữa… con người đánh mất sức mạnh luân lý và tinh thần vốn là điều rất cần thiết để phát triển toàn diện con người. Hoạt động xã hội ngày càng bị thống trị vì tư lợi hoặc những toan tính quyền hành. Biết bao chủ trương, hành động sai lạc được biện minh bằng những lý do tốt đẹp. Đời sống luân lý do đó phải được đặt trên nền tảng niềm tin vào Thiên Chúa là Thánh.
Mời Bạn: Chúng ta vẫn nói mình tin Chúa, nhưng có thể mình đang tôn thờ một thứ ngẫu tượng “vô ngôi vị” nào đó. Mời bạn xét xem mình đã loại bỏ Thiên Chúa và trở nên “mù luân lý” trong khía cạnh nào của cuộc sống.
Chia sẻ: Một số người cho rằng chỉ cần trở nên người tốt trong xã hội là đủ, không cần phải tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa và thực hành sống đạo. Quan niệm đó đưa đến nguy cơ nào?
Sống Lời Chúa: Dành vài giây hướng lòng về Chúa để khơi dậy ý thức đức tin trước mỗi công việc sắp làm và nguyện làm việc đó với lòng yêu mến Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa con xin dâng mọi việc con sắp làm để vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

Không có nhận xét nào: