Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Suy tư ngày Tết _ điều đáng được ưu tiên

ĐIỀU ĐÁNG ĐƯỢC ƯU TIÊN
Khi chúng ta đặt Chúa làm ưu tiên một trong cuộc sống chúng ta cách phải lẽ, mọi điều còn lại sẽ tự nhiên nằm đúng chỗ.  
Melanie Schurr  
 “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33)
Năm mới đã kề bên chúng ta, nhiều người với những ý định tốt nhất đã bắt đầu thực hành những quyết tâm của họ cho năm mới. Bob, bưu tín viên, đã hứa bỏ thuốc lá, và Sandra, chuyên gia giải phẫu thẩm mỹ, đã thề nguyện dành nhiều thời gian hơn cho con cái. Cũng thế, bác sĩ Marshall, quyết tâm học thêm một sinh ngữ, và Martha, nhân viên tiếp tân của ông, lại coi việc giảm năm mươi pounds là ưu tiên số một cho năm mới của cô.
Thật là đẹp việc ước ao những điều tốt hơn cho cuộc sống, và điểm khởi đầu của một năm mới hẳn là một lời giải thích tốt cho việc bắt đầu lại. Dù vậy, với mọi hứa hẹn, hy vọng, quyết định và ý hướng, một lúc nào đó nhiều người đã quên coi trọng điều quyết định quan trọng nhất - điểm xuất phát cho một tương quan mới với Thiên Chúa.
Khi chúng ta đặt Chúa làm ưu tiên một trong cuộc sống chúng ta cách phải lẽ, mọi điều còn lại sẽ tự nhiên nằm đúng chỗ. Lời Chúa xác định điều này: “Đầu người công chính được Chúa chúc lành, miệng kẻ gian ác chất chứa lời độc địa” (Cn 10,6).
Sách Thánh cũng xác nhận là nếu cha mẹ trần gian còn biết làm điều lành cho con cái trần thế của họ, thì lẽ nào bạn không nghĩ rằng, Thiên Chúa, Cha trên trời của bạn, lại chúc lành cho con cái của Ngài rộng rãi hơn tất cả những gì chúng ta hỏi xin hay nghĩ đến? Đó là lẽ tất nhiên rồi! “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Lc 11,13)
Lạy Chúa, con không biết bắt đầu từ đâu, nhưng con biết chắc rằng con cần bắt đầu một nơi nào đó, vậy thì sao không phải là hôm nay, ở đây và bây giờ? Con đã phạm tội, lạy Chúa, và con đã trở mặt với Chúa. Con thực lòng hối tiếc về mọi lỗi lầm con đã xúc phạm đến Chúa, đến chính mình và tha nhân, và con sẵn sàng thay đổi cách sống của con. Con xin Chúa, lạy Chúa, rửa con sạch mọi tội lỗi. Và giây phút này sẽ là điểm bắt đầu cho đời sống mới của con trong Chúa Kitô!     
Melanie Schurr