Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Sống đức tin _ quyết tâm năm mới của ĐTC


Danh sách quyết tâm năm mới
của Đức thánh Cha Phanxicô
"Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.” (Mt 7,12)
Danh sách quyết tâm năm mới của Đức thánh Cha Phanxicô
1.          Đừng nói xấu
2.          Đừng vất phần ăn dư của mình, phải ăn cho hết.
3.          Dành thời gian cho người khác.
4.          Chọn những món rẻ tiền hơn.
5.          Tiếp cận người nghèo bằng xương bằng thịt.
6.          Đừng lên án người khác.
7.          Làm bạn với những ai bất đồng với chúng ta.
8.          Thực hiện cam kết: như đời sống hôn nhân.
9.          Tạo thói quen: kêu cầu đến Thiên Chúa.
10.      Là người vui tươi.