Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Suy tư Mùa Chay _ ơn thánh bí tích hôn phối


Sức mạnh của ơn thánh Bí Tích Hôn Phối
Quả là tôi bước đi trong mt đường hm ti đen. Không có ly mt tia sáng hy vng. Ban đu tôi chán nn, tc gin và ni lon. Tôi thường cay đng t hi:
- Ơn thánh của bí tích Hôn Phi đâu có giúp ích gì được cho mình!
Rồi tôi bày t ni nim vi mt Linh Mc. V Linh Mc nói vi tôi:
- Hãy giữ vng bình tĩnh và nim hy vng. Tình yêu dù có b tht vng, vn tiếp tc yêu thương. Con tim dù có bị rướm máu, vn tiếp tc m rng. Tình yêu du cho có xa tm tay vi, bà vẫn luôn tìm kiếm nó. Và ri mt ngày, bà s hiu được thế nào là sc mnh ca ơn thánh bí tích Hôn Phối!
Tôi ngẫm đi, suy li câu nói mà không hiu v Linh Mc mun nói gì, hay đúng hơn là tôi không muốn hiu, bi vì đi vi tôi, điu quan trng là Georges, chồng tôi, tr v vi m con tôi. Gin d thế thôi ch tôi không mơ tưởng điu gì khác.
Nhưng hôm nay thì tôi lấy li bình tĩnh và ý thc sâu xa rng:
- Ơn thánh của bí tích Hôn Phi luôn hot đng trên tôi và tháp tùng tôi mi ngày.
Bằng chng là mc du ly d chng, tôi vn gi nguyên vic làm và thi gian th thách giúp tôi trưởng thành và t tin nơi khả năng ca mình. Tôi hiu tôi hơn và khám phá ra:
- Hôn nhân đã mang lại cho tôi nhiu nim vui. Cũng chính hôn nhân làm cho tôi hưởng nếm nim hnh phúc ca mt người m có hai đa con xinh đp, kháu khnh và ngoan ngoãn ..
Tôi cũng may mn có bc Cha M biết nêu gương sống chung thy và Đức Tin sâu xa. Chính các ngài đã thông truyn Đức Tin và nim hnh phúc sng đi hôn nhân ca các ngài cho tôi. Giờ đây, mc du sng cnh ly d, tôi vn trung thành vi bí tích hôn phi mà tôi đã nhn lãnh. Sng bí tích này trước tiên bng cách cu nguyn cho Georges, chng tôi, và tha th cho chàng. Tôi cu xin THIÊN CHÚA cho tôi luôn gi vng nim hy vọng có ngày Georges s tr v vi m con tôi, hay ít là, luôn gi được mi quan h tt đp vi chng.
Đối vi tôi, mc du gia đình tan nát: chng mt nơi, vợ mt ng, nhưng tôi vẫn tin tưởng vng mnh nơi 3 yếu t ca gia đình: cha, m và con cái. Tôi vẫn coi Georges là chng tôi và là cha ca hai đa con tôi. Tôi vn nói tt vi hai đa con v người cha ca chúng. Tôi không mun các con oán trách hoc nghĩ xu v cha ca chúng. Riêng tôi, tôi không kết án chng, không thù hn chng, nhưng tận thâm tâm, luôn tha thứ cho chng. Đối vi tôi, nhng tâm tình này tôi có được là nh sc mnh ơn thánh của Bí Tích Hôn Phi. Ơn thánh đã tác động hu hiu trên cuc đi tôi vy!
... ”Lạy THIÊN CHÚA, phn con đây, vn mt b trông cy, và gia tăng li tán tng Ngài. Ming con công b Ngài chính trc, sut ngày tường thut ơn cứu đ Ngài ban, ơn của Ngài, nhiu khôn xiết k! Con thut li bao chiến công ca Chúa, nhc nh rng: ch mình Ngài chính trực công minh .. Ly THIÊN CHÚA, đc chính trc ca Ngài cao vi vi. Ngài đã làm nhng vic ln lao, ly THIÊN CHÚA, nào ai sánh tày! Ngài đã bt con nếm mùi tân kh, chính Ngài s cho con được hoàn sinh và kéo ra khi vc sâu lòng đt. Phần vinh hoa, Ngài s ban nhiu, và tr li v v an i. Ly THIÊN CHÚA, con do khúc hc cm t ơn Ngài thành tín. Gảy cung t bà, con ngâm vnh kính dâng Ngài, ly Đức Thánh ca Israel. Ming con s reo hò theo nhp đàn mng Chúa. Hn con na, hn con Ngài cứu chuc, cũng vui sướng hò reo. Và sut ngày con nhm đi nhc li: qu tht Ngài công minh!” (Thánh Vnh 71(70) 14-17+19-24).
 (”La Grâce du Mariage”, ”Je Crois”, 10/1988)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt