Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

SỐNG ĐẸP - AN HÒA

TRẢ LỜI HÒA NHÃ LỢI RA SAO
Ông George Rona ở tỉnh Upsala thuộc Thụy Điển. Ông ta trước kia làm trạng sư ở tỉnh Vienne và tới ngày quân đội Quốc xã sang xâm lăng nước Áo, ông trốn sang Thụy Điển. Vì số tiền lưng mang được quá ít ỏi, ông đành phải tìm việc làm. Vì viết và nói thông thạo nhiều thứ tiếng, nên ông hy vọng sẽ kiếm được công việc ở một hãng xuất cảng. Ông gởi đơn xin việc, nhưng tới đâu người ta cũng trả lời rằng, trong thời kỳ chiến tranh, không thể thu nhận một thư tín viên ngoại quốc, tuy nhiên họ cũng ghi tên và cũng sẽ gọi điện cho ông nếu cần…
Trong khi đó, một thương gia gửi cho ông George Rona lá thư sau đây: “Những ý nghĩ của ông về công việc của tôi, hoàn toàn sai lầm và có phần lố bịch nữa. Trước, tôi xin nói rằng, tôi không cần kiếm một thư tín viên; sau là, nếu cần đi nữa, tôi cũng chẳng mướn ông, bởi vì ông không viết nổi một bức thơ bằng tiếng Thụy Điển cho đúng văn phạm, chứng cớ là bức thơ của ông đầy những lỗi vậy”. 
Khi đọc xong bức thư phúc đáp ấy, ông George Rona tức uất người, cái lão Thụy Điển này có quyền gì mà dám mắng ông dốt, lại tức hơn nữa, là chính thơ của lão cũng đầy những lỗi! Ông Rona lập tức lấy giấy bút ra quyết gửi cho lão một bài học.
Nhưng sau khi nghĩ lại ông tự nhủ: Kể cũng phải, làm sao mình biết được lão này nói vô lý? Mình có học tiếng Thụy Điển, nhưng đâu có phải là tiếng mẹ đẻ của mình! Như vậy rất có thể là mình viết sai, mà không biết. Tốt hơn, mình nên học thêm tiếng này, rồi tìm một chỗ khác vậy. Ấy thế, lão đó đã vô tình báo lỗi cho mình đây. Lời lẽ của lão, nghe đáng bực thật, nhưng mình cũng phải cảm ơn lão. Phải đấy, mình đi viết thơ cảm ơn lão ta mới được”.
Thế là ông Rona xé nát lá thơ “nói móc” vừa viết xong và thảo lá thơ khác, lời lẽ như vầy: “Ông thiệt có lòng tốt, bỏ chút thời giờ phúc đáp thư tôi. Bởi vậy tôi rất cảm phục cử chỉ của ông, nhất là khi ông nói không cần một thư tín viên ngoại quốc. 
"Tôi lấy làm hổ thẹn đã có ý nghĩ sai lầm về quý hãng. Sở dĩ tôi đã mạn phép gửi đơn vì tôi nghe có người mách rằng, hãng ông lớn nhất trong phạm vi xuất cảng, còn những chỗ viết sai văn phạm trong thơ tôi mà ông đã vạch ra, xin thú thực là tôi không nhận thấy và không ngờ là tôi lại viết sai nhiều đến thế. Từ hôm nay tôi sẽ cố gắng học thêm tiếng Thụy Điển, hầu lần sau sẽ không phạm những lỗi như một đứa trẻ mới học nữa. 
"Tôi có lời cảm ơn ông đã vạch ra những lỗi để tôi biết mà tự rèn luyện thêm”.
Mấy ngày sau ông George Rona bỗng nhận được bức thư của ông chủ hãng buôn này mời đến hội kiến. Ông Rona đến chỗ hẹn và được vào làm. Chính ông đã khám phá ra rằng, một bức thư trả lời hòa nhã, có thể làm nguôi cơn giận mọi người.
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công