Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011

5 phút cho Chúa _ điều răn hiếu thảo

04/02/11                                  thỨ sáu đẦu tháng tuẦn 4 tn
Mồng Hai Tết
Kính nhớ tổ tiên                                                                   Mt 15,1-6

điỀu răn hiẾu thẢo
Thiên Chúa dạy: “Hãy thờ cha kính mẹ.” (Mt 15,4)
Suy niệm: Mọi dân tộc đều coi việc “thờ cha kính mẹ” là bổn phận thiêng liêng cao quý nhất. Dân tộc Việt còn coi đó là đạo: đạo hiếu. Nhưng đó không phải là “đạo” do con người đặt ra mà chính Thiên Chúa đã “đặt” trong lương tâm nhân loại. Điều răn thứ bốn Chúa dạy: “Hãy thờ cha kính mẹ.” Trong Cựu Ước, thảo hiếu là một trong những giáo huấn quan trọng nhất: “Hỡi con, lệnh cha con truyền, hãy lo tuân giữ, lời mẹ con dạy, chớ bỏ ngoài tai” (Cn 6,20); kẻ nào đánh đập, nguyền rủa cha mẹ thì phải chết (Xh 21,15.17); còn ai thảo kính cha mẹ thì được sống lâu và hạnh phúc (Xh 20,12; Đnl 5,16).
Chúa Giêsu lên án người Do Thái đã đặt ra những luật lệ để phế bỏ bổn phận thảo hiếu do Chúa ban truyền khi họ viện cớ đã dâng của cải vào việc thờ phượng để không phải phụng dưỡng cha mẹ nữa. Làm như thế là họ đã “dựa vào truyền thống của con người mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa” (Mt 15,2).
Mời Bạn: Gia đình trong văn hoá Việt Nam là nơi bảo vệ những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Trào lưu xã hội ngày nay đang làm cho cơ cấu gia đình bị lung lay và nhiều giá trị đạo đức đó bị phế bỏ. Mời bạn nỗ lực bảo vệ sự thánh thiêng của gia đình qua việc giữ tròn đạo hiếu như lời Chúa dạy.
Chia sẻ: Cái gì đang làm cho việc hiếu thảo gặp khó khăn: sự cảm thông giữa những thế hệ? việc tôn kính, vâng lời? ảnh hưởng xã hội?
Sống Lời Chúa: Làm một việc bày tỏ lòng thảo kính đối với cha mẹ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương hiếu thảo khi sống vâng phục Đức Mẹ và thánh Giuse, xin giúp con biết sống vâng phục như Chúa.