Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Thi ca công giáo _ câu hỏi cho con

CÂU HỎI CHO CON
Sao Chúa lại chọn mùa đông? Sao Chúa lại chọn chốn cơ hàn?
M.A.st
Sao Chúa lại chọn mùa đông
Mà chào đời giữa đêm mùa lạnh giá
Có phải trần gian lạnh quá
Tìm đâu ra những ngọn nến hồng.
Sao Chúa lại chọn chốn cơ hàn
Mượn nhánh rơm khô đắp chân nhỏ bé
Có phải trần gian quá tệ
Chẳng còn hơi ấm nồng thơm.
Hai ngàn năm trôi qua
Vẫn còn muôn người lầm than đói khổ
Vẫn còn những tâm hồn lầm lỡ
Chìm trong tăm tối đớn hèn.
Mỗi khi ngắm nhìn hang đá thân quen
Xin Chúa thắp lên trong lòng con ngọn nến
Xin đừng để tình yêu lỗi hẹn
Chúa gọi mời con theo Chúa lên đường.
Xin cho đời con quyện hương thơm Hài Đồng
Giữa mùa đông trần thế
Tâm hồn con đây ầm thầm lặng lẽ
Nguyện làm máng lừa để Chúa giáng sinh
Hồn tôi ơi xin hãy bừng lên…
M.A.st

Không có nhận xét nào: