Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

5 phút cho Chúa _ cái giá của hạnh phúc?


28/12/15              THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
Các Thánh Anh Hài, tử đạo.                                             Mt 2,13-18
CÁI GIÁ CỦA HẠNH PHÚC
“Hê-rô-đê đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận.” (Mc 2,16)
Bạn có sẵn sàng để mình bị liên luỵ và chia sẻ với Vua Trời Đất trong những đau khổ và hy sinh không?
Suy niệm: Trong tác phẩm “Hoàng tử và cậu bé nghèo”, nhà văn Mark Twain viết về tình bạn của hoàng tử Edward xứ Galles và một cậu bé nghèo. Một hôm hai cậu bé có ý nghĩ sẽ đổi vị trí của nhau và mọi rắc rối cũng nảy sinh từ đó. Trong khi cậu bé nghèo trong vai hoàng tử sắp được tấn phong làm vua, thì cậu bé hoàng tử trong bộ dạng rách rưới bị tống giam vì tội mạo nhận là hoàng tử. Thiên Chúa Nhập Thể trong thân phận con người để con người được làm Con Chúa, Ngài cũng để mình bị liên luỵ bởi lựa chọn đó. Nếu Hài nhi Giê-su có được giấc ngủ ngon, thì Ngài cũng để mình phải liên luỵ đến những hy sinh của Giu-se và Ma-ri-a, bởi lòng hào hiệp của những mục đồng và cả sự hy sinh của những Hài nhi ở Bê-lem.
Mời Bạn: Bạn nhận ra mình thật hạnh phúc khi được Vua Trời Đất trở nên “cùng hội cùng thuyền” với mình trong thân phận con người. Bạn có sẵn sàng để mình bị liên luỵ và chia sẻ với Ngài trong những đau khổ và hy sinh, để mong một ngày được sống hạnh phúc với Ngài không?
Chia sẻ: Điều bạn có thể làm để chia sẻ với những khó khăn của Hài Nhi Giêsu là gì?
Sống Lời Chúa: Suy niệm: “Đức Giê-su Ki-tô, vốn dĩ là Thiên Chúa,… nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,6-7).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Hài Đồng, xin cho hiểu được hạnh phúc lớn lao khi được làm con Chúa, và cái giá phải trả cho hạnh phúc đó bằng chính những hy sinh trong trong đời sống khó nghèo và đơn sơ như Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: