Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Một áng thơ _ Maria, im lặng


 MARIA, IM LẶNG

Mẹ đứng đó, chiều nay trời u ám.
Dưới thập hình, Mẹ im lặng nhìn con.
Mẹ hiệp ý với Giêsu cứu thế.
Cho nhân trần thoát khỏi cảnh bùn nhơ.
Mẹ im lặng, tâm hồn đầy ắp Chúa.
Sóng mênh mông, biển cả dâng dạt dào.
Hồn của Mẹ dồi dào phong phú lạ.
Vì Mẹ kề gần con Mẹ Giêsu.
Ôi chiều tím, hôm nay mây vần vụ.
Cả vũ hoàn như bật khóc vì đau.
Cuộc thương khó của Giêsu con Mẹ.
Khiến Đất Trời như ngừng tiếng im hơi.
Nhưng Mẹ hiểu, Mẹ âm thầm chấp nhận.
Ý Chúa Trời là mầu nhiệm cao sâu.
Con của Mẹ Giêsu là Cứu Chúa.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi


Không có nhận xét nào: