Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Suy niệm lễ kính Đức Maria Nữ Vương

ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG 
Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ
Lược sử
Vào năm 1954, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã thiết lập ngày lễ này. Nhưng tư cách nữ vương của Đức Maria có nguồn gốc trong Phúc Âm. Cũng như trong tất cả mầu nhiệm cuộc đời của Đức Maria, ngài rất gần gũi với Đức Giêsu, do đó ngài được chia sẻ vương quyền của Đức Giêsu. Chúng ta cũng có thể nhớ lại rằng, trong Cựu Ước, người mẹ của vua rất có thế lực trong triều đình.
Vào thế kỷ thứ tư, Thánh Ephrem gọi Đức Maria là Hoàng Hậu.
Ngày lễ này rất thích hợp để theo sau lễ Đức Mẹ Thăng Thiên, và bây giờ được cử mừng vào ngày thứ tám sau ngày lễ nói trên. Trong thông điệp Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Piô XII nói rằng Đức Maria xứng với danh hiệu này vì ngài là Mẹ Thiên Chúa, vì ngài cộng tác chặt chẽ trong công trình cứu chuộc của Đức Giêsu như một Evà Mới, vì sự tuyệt hảo trổi vượt của ngài và vì sự can thiệp quyền thế của Đức Maria.
Suy niệm 1 Phúc Âm
Tư cách nữ vương của Đức Maria có nguồn gốc trong Phúc Âm.
Vào lúc Truyền Tin, sứ thần Gabrien thông báo rằng Con của Đức Maria sẽ nối ngôi Đavít và cai trị đến muôn đời. Trong cuộc Thăm Viếng, bà Êlizabét gọi Đức Maria là "mẹ của Chúa tôi."
Như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Rôma 8,28-30, tự thuở đời đời Thiên Chúa đã tiền định cho con người được chia sẻ hình ảnh của Con Thiên Chúa. Hơn thế nữa, Đức Maria được tiền định làm mẹ của Đức Giêsu. Như Đức Giêsu là vua của muôn tạo vật, thì Đức Maria là hoàng hậu, nhờ vào Đức Giêsu. Tất cả mọi xưng tụng tư cách nữ vương này đều xuất phát từ ý định đời đời của Thiên Chúa. Như Đức Giêsu hành sử vương quyền của Người trên mặt đất bằng cách phục vụ Chúa Cha và loài người, thì Đức Maria cũng hành sử tư cách nữ vương của ngài. Như Đức Giêsu vinh hiển vẫn ở với chúng ta như một vị vua cho đến tận thế (Mt 28,20), thì Đức Maria cũng vậy, ngài là người đã được đưa lên trời và được ban thưởng triều thiên hoàng hậu của thiên đàng và trần thế.
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con khi tôn vinh Mẹ là Nữ Vương trời đất thì cũng tôn vinh Mẹ là Nữ Vương làm chủ tâm hồn con.
Suy niệm 2 Gần gũi
Đức Maria rất gần gũi với Đức Giêsu.
Xét về mặt thể lý, Mẹ gần gũi đến mức làm một với Đức Giêsu, khi Mẹ cưu mang trong dạ 9 tháng 10 ngày. Sau khi hạ sinh Đức Giêsu, Mẹ cũng còn gần gũi trong bổn phận chăm sóc, cho bú mớm, cho ăn và cận kề mãi đến ngày Đức Giêsu lên 30 tuổi và ra đi rao giảng. Mẹ cũng gần gũi trên đường thập giá và đứng kề bên lúc Đức Giêsu tắt hơi và được chôn cất.
Xét về mặt tinh thần, xa mặt nhưng không cách lòng, Mẹ vẫn luôn dõi theo hành trình thi hành sứ vụ của Đức Giêsu, với những lo lắng, vui mừng khi hay tin nhiều người chạy tìm theo Chúa, xẻ chia tủi nhục khi bị nhóm đầu mục chống đối. Chính vì luôn gần gũi như thế nên mới hay tin Chúa về làng mà chạy đến viếng thăm. Và nhất là Mẹ cũng gần gũi đến mức làm một với Đức Giêsu trong sứ mạng đồng công cứu chuộc.
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn sống sát cánh Mẹ và Chúa bằng tâm tình hiến dâng để sau này được hạnh ngộ trên thiên đàng.
Suy niệm 3 Vương quyền
Đức Maria được chia sẻ vương quyền của Đức Giêsu.        
Theo nghĩa riêng biệt và chính thức, thì vua là một vị, nhờ vào việc thừa tự ngôi báu cha để lại, chứ không do dân chúng bầu lên, có bổn phận tối cao để quản trị một xã hội, với mục đích là làm cho cộng đồng được hưởng những ích lợi tự nhiên và trần thế.
Khi một phụ nữ thừa hành quyền tối cao đó như là gia tài của vua cha để lại thì phụ nữ đó quả thực là nữ vương theo nghĩa chính thức. Theo nghĩa rộng hơn thì người mẹ hoặc bà vợ của vua thường được gọi là nữ vương, và quả đúng như vậy, vì hai người này mật kết với vua, tuy họ không có trách nhiệm về việc quản trị quốc gia.
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn đồng thanh tôn vinh Đức Maria, Mẹ Chúa là Nữ Vương , vì Mẹ là mẹ của Thiên Chúa vốn là Vua của cả trời đất.
Suy niệm 4 Thế kỷ
Vào thế kỷ thứ tư, Thánh Ephrem gọi Đức Maria là Hoàng Hậu
Và sau đó các Giáo Phụ cũng như các Tiến Sĩ Hội Thánh tiếp tục dùng danh xưng này. Các thánh thi từ thế kỷ 11 cho đến 13 đề cập đến Đức Maria như một hoàng hậu: "Kính mừng Hoàng Hậu Thánh Thiện," "Kính mừng Hoàng Hậu Thiên Đàng."
Tràng hạt dòng Đaminh và dòng Phanxicô cũng như biết bao lời cầu khẩn Đức Maria trong kinh nguyện đều mừng kính tư cách nữ vương của ngài. Đặc biệt trong Kinh Cầu Đức Bà, Giáo Hội cũng dành nhiều câu kinh để tôn vinh tư cách nữ vương của Mẹ.
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con không chỉ tôn vinh tư cách nữ vương của Mẹ trên môi miệng mà trong lòng và trong cuộc sống.
Suy niệm 5 Thông điệp
Trong thông điệp Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Piô XII nói rằng Đức Maria xứng với danh hiệu này        
Từ thời các tông đồ, đặc biệt thánh Phaolô, ngài đã viết nhiều thư để liên lạc với các giáo đoàn ở xa. Sau khi các tông đồ qua đời, các giám mục thường liên lạc với nhau qua thư từ, và thỉnh thoảng gởi cho các tín hữu để thúc đẩy tính thống nhất trong việc giữ kỷ luật và sống đức tin, đặc biệt về giáo lý và áp dụng lịch phụng vụ. Vì giám mục ở Rôma được xem là người kế vị thánh Phêrô, viết thư cho các giám mục trên toàn thế giới.
Việc luân chuyển các văn thư của Giáo Hoàng giữa các giám mục bị ngưng trệ ở Thời Trung Cổ, lúc mà quyền lực của các giám mục bắt đầu tuột dốc. Thời kỳ này Tòa Thánh bắt đầu viết văn thư cho một vị giám mục lúc tòa giám mục địa phương có công việc, và mỗi giám mục địa phận có trách nhiệm viết một thư trình báo cho Tòa Thánh. Đến thời Đức Giáo Hoàng Biển đức XIV (1740-1758), nhờ sự hổ trợ của việc in ấn báo chí đang phổ biến, ngài đã làm sống lại truyền thống cổ xưa của Giáo Hoàng là viết một bức thư chung cho toàn giám mục trên thế giới. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô XVI (1831-1846) gọi những thư viết loại này là Thông Điệp. Sau Công Đồng Vatican I (1870), nhiều văn thư của Giáo Hoàng được làm rõ và được xem là Thông Điệp.
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con dày công nghiên cứu và học hỏi các chỉ dẫn trong các Thông Điệp để cập nhật hóa hướng đi.
Suy niệm 6 Mẹ Thiên Chúa
Trong thông điệp Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Piô XII nói rằng Đức Maria xứng với danh hiệu này vì ngài là Mẹ Thiên Chúa.
"Tất cả mọi Kitô Hữu hãy tha thiết khẩn nguyện Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ loài người. Hãy nài xin ngài là đấng là trợ giúp Giáo Hội sơ khai bằng lời khẩn nguyện, và được tôn vinh trên trời trên tất cả thần thánh, để ngài có thể cầu bầu cùng Con ngài trong sự hiệp thông với toàn thể các thánh.
Cầu mong sao ngài vẫn tiếp tục công việc ấy cho mọi dân tộc của gia đình nhân loại, dù họ được vinh dự mang danh Kitô Hữu hay chưa biết đến Đấng Cứu Thế, đều được hân hoan cùng nhau quy tụ trong an bình và hòa thuận hợp thành một Dân Chúa, vì vinh hiển của Ba Ngôi Cực Thánh và Không Phân Chia" (Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, 69).
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn tha thiết khẩn nguyện Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ loài người, vì mẹ là Nữ Vương trời đất.

Không có nhận xét nào: