Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

5 phút cho Chúa _ sự vĩ đại của Thiên Chúa


09/06/13 CHÚA NHẬT TUẦN 10 TN – C
LC 7,11-17
SỰ VĨ ĐẠI CỦA THIÊN CHÚA
“Một vị ngôn sứ vĩ đại xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người.” (Lc 7,16)
Suy niệm: Dân chúng vô cùng thán phục khi chứng kiến việc Chúa Giê-su làm cho con trai bà góa thành Na-in chỗi dậy từ cõi chết. Họ ca tụng Ngài là vị ngôn sứ vĩ đại, và qua Ngài, Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Dấu chỉ để họ nhận ra sự vĩ đại của Thiên Chúa là làm cho kẻ chết sống lại –bởi đặc tính của Ngài là làm cho sống. Nhưng một vài trường hợp được sống lại từ cõi chết –như trường hợp này, hay La-da-rô chết chôn bốn ngày sống lại (Ga 11,1-45) - chỉ là dấu chỉ cho một công trình vĩ đại hơn. Thiên Chúa viếng thăm không chỉ một số người Ít-ra-en, mà là toàn thể nhân loại; không chỉ hoàn sinh để rồi lại chết, mà là sự sống trường cửu, sự sống đời đời mà được ban cho nhân loại nhờ sự phục sinh của chính Ngài.
Rất tiếc, nhiều người không nhận ra sự vĩ đại này của Thiên Chúa!
Mời Bạn: Có khi chính chúng ta cũng không nhận ra sự vĩ đại đó: Chúng ta tạ ơn Chúa khi được tai qua nạn khỏi, nhưng lại rất khó chấp nhận –chẳng hạn– việc Chúa gọi chúng ta từ bỏ cõi đời này để vào cõi vĩnh hằng với Ngài. Tin vào sự vĩ đại của Thiên Chúa để được sống đời đời: Thật đơn giản, đó chính là tin vào Đức Ki-tô, bởi: “Ai tin vào Ngài thì dù có chết cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).
Sống Lời Chúa: Hãy siêng năng đến với Bí tích Thánh Thể, vì Đấng Vĩ Đại từng nói: “Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ có sự sống đời đời” (Ga 6,54).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống lại và là sự sống. Xin ban thêm niềm tin cho chúng con, để chúng con cùng vác thập giá với Chúa trong cuộc đời để sẽ được cùng sống lại với Chúa.

Không có nhận xét nào: