Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

5 phút cho Chúa _ để chân lý hướng dẫn


15/05/13 THỨ BẢY TUẦN 10 TN
MT 5,33-37
ĐỂ CHÂN LÝ HƯỚNG DẪN BẠN
“Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” (Mt 5,37)
Suy niệm: Trong những công việc tối quan trọng, để bảo đảm được tính chân thật của công việc đó, người xưa đã dùng đến lời thề. Thề là dựa vào thế giá của một thẩm quyền linh thiêng cao cả để khẳng định tính chân thật của một sự kiện mà họ muốn chứng minh. Để sống trong chân lý, con người phải để cho mình được chân lý hướng dẫn trong mọi hoàn cảnh. Chúa Giêsu đưa ra một phương pháp đơn sơ để sống trong chân lý: ‘Có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Ai sống theo chân lý thì chẳng cần phải có lời thề nào cả.
Mời Bạn: Đức Giáo Hoàng Bênêđictô trong một lần nói chuyện tại Assisi đã nói: “Không ai sở hữu chân lý, nhưng chính chúng ta thuộc về chân lý”. Để thuộc về chân lý, ở lại trong chân lý, chúng ta phải để cho chính mình luôn luôn được chân lý chất vấn và hướng dẫn chúng ta. Thái độ chân thành đó thật cần thiết để làm cho chân lý được tỏa sáng và nhờ đó thế giới được được soi sáng để đạt tới ơn cứu độ.
Sống Lời Chúa: Chúa Giêsu đã dùng câu hỏi ‘có’ hay ‘không’ để hỏi Phêrô trước khi trao cho ông sứ vụ chăn dắt đoàn chiên: “Con ‘có’ yêu mến thầy ‘không’? Khi nào bạn ngập ngừng không biết quyết định thế nào cho đúng với sự thật, bạn hãy bắt đầu với câu hỏi ‘có’ hay ‘không’ căn bản này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong một xã hội mà ở đó đúng sai, thật giả không còn được phân biệt rạch ròi. Xin cho chúng con được sự thật là chính Chúa, luôn luôn hướng dẫn chúng con trong mọi tình huống của đời sống. Amen.

Không có nhận xét nào: