Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

5 phút cho Chúa _ Chúa là mục tử tôi


19/04/13 THỨ SÁU TUẦN 3 PS
Ga 6,52-59
“CHÚA LÀ MỤC TỬ TÔI”

“… không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,58)
Suy niệm: Ngày này năm 2005 Đức Bênêđitô XVI được bầu làm Giáo Hoàng. Chúng ta nhắc lại để cảm phục sự can đảm, để tỏ lòng yêu mến và cầu nguyện cho ngài. Ngài đã quyết định từ nhiệm vì lý do tuổi cao, một quyết định làm nhiều người ngỡ ngàng. Đức Giáo Hoàng và các vị mục tử trong Hội Thánh ý thức nhiệm vụ của mình là hướng dẫn con người đến với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ, Đấng ban sự sống đời đời cho con người: “Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Bánh mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây chính là Thân Thể Ngài, Thân Xác vinh hiển của một Đấng Phục Sinh. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng Vĩnh cửu mới có thể ban sự sống muôn đời cho con người mà thôi.
Mời bạn: Đôi khi bạn không tha thiết với Thánh Thể vì bạn thấy khó tin quá. Nhà toán học triết gia Blaise Pascal chia sẻ rằng: “Hãy xem họ đã khởi đầu như thế nào mà noi theo. Cứ làm mọi sự như thể mình đã có niềm tin: tham dự thánh lễ, sử dụng nước phép… điều đó sẽ khiến bạn trở thành “ngây thơ” và đưa bạn đến với đức tin” (Đức Tin Kitô Giáo hôm qua và hôm nay, tr. 183). Tôi và bạn sẽ thực hành, để xem kết quả thế nào nhé!
Sống Lời Chúa: Được làm con Chúa, được Thánh Thể Chúa nuôi sống, tôi sẽ luôn ca ngợi: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì” (Tv 22,1).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con ghi nhớ và tạ ơn Chúa đã ban Bánh Trường Sinh là Thịt Máu Chúa cho chúng con. Xin cho chúng con sốt sắng mỗi khi tham dự thánh lễ hay chầu Thánh Thể, để đáp lại sự dâng hiến Chúa dành cho chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: