Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

5 phút cho Chúa _ bánh là để được ăn


18/04/13 THỨ NĂM TUẦN 3 PS
Ga 6,44-51
BÁNH LÀ ĐỂ ĐƯỢC ĂN!
“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51)
Suy niệm: Phần trước của diễn từ, Chúa Giêsu nói Người là bánh trường sinh; tới đây, Người cho biết bánh ấy là thịt của Người. Đây rõ ràng là một tiên báo về Bí Tích Thánh Thể. Bánh rượu trở thành Thịt Máu Chúa; ta ăn chính Người. Đức Giêsu hiện diện trong bánh và rượu như thế nào, đó quả là điều vô cùng khó hiểu. 
Nhưng trước hết, nên tự hỏi: Người hiện diện như thế để làm gì? Nếu Người có lý do chính đáng để hiện diện trong bánh rượu của Bí tích Thánh Thể, thì việc hiện diện như thế nào sẽ không còn là vấn đề nữa – (vì chẳng lẽ Chúa không làm được điều mà Ngài cảm thấy cần làm?). Cả bài diễn từ này nói rõ lý do chính đáng ấy: Đức Giêsu hiện diện trong bánh rượu để cho ta ăn, nhờ đó ta được sống muôn đời, nói cách khác, Người hiện diện trong Bi Tích Thánh Thể để diễn tả tình yêu hiến thân cứu độ con người.
Mời bạn: Chẳng ai nhìn bánh bày trong tủ kiếng mà no. Tiên vàn, bánh là để ăn! Bánh không được ăn là bánh thừa; nó ‘vô duyên’, nó không phát huy hết yếu tính của nó. Bí Tích Thánh Thể có ‘vô duyên’ đối với bạn không?
Chia sẻ: Thánh Lễ là một bữa ăn, tại sao ta có thể nói như thế? Bằng cách nào bạn có được khẩu vị tốt để thưởng thức bữa tiệc Thánh Thể này?
Sống Lời Chúa: Bạn tham dự Thánh Lễ và rước Thánh Thể cách sốt sắng và biến ngày sống của bạn thành một Thánh lễ kéo dài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương, Chúa đã trở thành tấm bánh cho con. Xin cho con biết khát khao đón nhận Chúa, và đến lượt con trở thành tấm bánh cho đời. Amen.

Không có nhận xét nào: