Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

5 phút cho Chúa _ được gọi để được sai đi


26/01/13 THỨ BẢY TUẦN 2 TN
Th. Timôtê và Titô, giám mục
Lc 10,1-9
ĐƯỢC GỌI ĐỂ ĐƯỢC SAI ĐI
“Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa bầy sói.” (Lc 11,3)
Suy niệm: Chúa gi 72 môn đệ và sai các ông tng hai người mt đi trước chun b cho Người đến. Nhim v không đơn giản chút nào vì không được mang theo nhng dng c mà người hot động như vậy thông thường cn phi có. Đi truyền giáo đâu có phải là cuc do chơi lý thú, đi du lịch hay đi làm đặc phái viên ca mt t chc. 
 Đi rao giảng Tin Mng là mt cuc phiêu lưu đầy nguy him như “chiên con vào giữa by sói.” Dù vy, các môn đệ không bơ vơ vì Đấng sai h đi hằng vi h, để nâng đỡ, khích l. Thành công ca s v không đến t n lc ca con người mà trước hết t Thiên Chúa, vì Ngài mun mi người được nhn biết Ngài. Mt khi các môn đệ thi hành ý mun y là các Ngài s thành công, bng không ch là tht bi.
Mời Bạn: Bn đã được chn để làm chng cho Nước Chúa gia trn gian: trong môi trường làm việc, trong gia đình… Bạn đã trang bị cho mình nhng phương tiện nào: tin bc, ca ci vt cht hay là nhit tình làm cho Tin Mng ca Chua được mi người biết đến?  
Chia sẻ: Khi được sai đi đến vi người khác bn phn ng thế nào? – Vui v hay tìm cách thoái thác bằng nhiu lý do được coi là chính đáng?
Sống Lời Chúa: Truyn giáo là s sng còn ca Giáo Hi trn thế, là đòi hỏi thiết yếu ca người Kitô hu. Hãy đặt ra cho mình mt quyết tâm truyn giáo trong Năm Đức Tin này.
Cầu nguyện: Ly Chúa, xin hãy ban cho chúng con tr nên nhng môn đệ nhit thành loan báo Nước Thiên Chúa.

Không có nhận xét nào: