Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

5 phút cho Chúa _ nhận ra Chúa trong đời


30/03/12                                                                 
thứ sáu tuần 5 mc
Ga 10,32-42
nhận ra chúa trong đời
“Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó.” (Ga 10,37-38)
Suy niệm: Người ta có thể đưa ra hàng trăm “cái lý” để tin, và cả hàng ngàn “cái lẽ” để không tin đối với một người hay điều mà người ấy nói, bởi vì “khi tôi đưa ra một quyết định, mọi việc đã xong xuôi trước rồi” (W. James). Người Do Thái không tin Đức Giêsu vì họ đã vẽ sẵn một hình ảnh về Đấng Mêsia theo quan niệm riêng của họ và rồi xây dựng những “lý” và “lẽ” để biện minh cho quan niệm đó.
Vì thế khi đối diện với chính “Đấng được Chúa Cha sai đến” họ đã không nhận ra. Chúa Giêsu thể hiện lòng bao dung nhẫn nại trước sự cứng cỏi của dân khi mở cho họ một cửa ngõ để nhận ra Ngài: nếu như căn tính Thiên Chúa của Ngài bị ẩn dấu dưới dáng vẻ nhân loại thì những việc Ngài làm, những việc mà chỉ có Thiên Chúa mới làm được, làm chứng rằng Ngài chính là “Đấng Chúa Cha sai đến.” Vậy hãy tin vào những việc Chúa làm!
Mời Bạn: Đâu là những việc Chúa làm trong đời bạn? Để có thể nhận ra những việc xảy đến trong đời bạn có bàn tay yêu thương của Chúa can thiệp, mời bạn bình tâm nhìn lại đời sống của mình với cái nhìn không thiên kiến. Cách riêng mỗi khi bạn gặp bế tắc trong cuộc sống, mời bạn đến gặp gỡ Chúa. “Gặp” Chúa, Ngài sẽ “gỡ” rối cho cuộc đời bạn.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dành ít phút hồi tâm nhìn lại cuộc sống để nhận ra việc Chúa làm trong đời bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin nhận Chúa là Đấng Chúa Cha sai đến để ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin ban cho con tâm hồn luôn hướng thiện và một cặp mắt không thiên kiến để luôn nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc đời con.


Không có nhận xét nào: