Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

5 phút cho Chúa _ Chúa là sự sống


27/03/12                                                                 
thứ ba tuần 5 mc
Ga 11,1-45
chúa là sự sống
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 11,25-26)
Suy niệm: Trước khi làm cho Ladarô sống lại trước sự chứng kiến của nhiều người, Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là sự sống lại và là sự sống. Trong bối cảnh Chúa Giêsu lên Giêrusalem để bước vào cuộc khổ nạn và chịu chết, biến cố Ladarô sống lại càng làm nổi bật sứ điệp này là: nhờ việc Chúa hiến thân chịu chết mà chúng ta khỏi chết muôn đời nhưng được lãnh nhận sự sống của Ngài và được sống muôn đời.
Mời Bạn: Trong xã hội ngày nay sự sống đang bị coi thường, bị đe doạ: biết bao nhiêu thai nhi bị giết hại cách lén lút hoặc công khai, có khi việc đó còn được khoác cho mỹ từ là để “bảo vệ sự sống”; biết bao người coi thường sinh mạng người khác, uống bia rượu khi điều khiển xe cộ gây ra tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng nhiều người, gây thương tích cho nhiều người khác; và nhiều người khác dành quyền của Chúa tìm cách tự kết liễu sự sống của mình. Chúa là chủ của sự sống, và sự sống chúng ta đang sống đây là món quà vô giá Chúa ban. Nhận thức đó là một sự thúc bách đòi chúng ta phải tôn trọng sự sống và cùng nhau vun đắp cho cuộc sống con người ngày càng tốt đẹp và xứng với phẩm giá con người hơn.
Sống Lời Chúa: Dành giờ cho Lời Chúa vì “chỉ có Chúa mới có lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,69) và sẵn sàng hy sinh phục vụ để cho anh em “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi con không quí trọng thời giờ và sự sống Chúa ban. Con xin lỗi Chúa. Xin cho con chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng để bước vào Tuần Thánh với Chúa thật sốt sắng.

Không có nhận xét nào: