Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

5 phút cho Chúa _ chết thay để cứu mọi người


31/03/12                                                                 
thứ bảy tuần 5 mc
Ga 11,45-56
chết thay để cứu mọi người
“Đức Giêsu không chỉ chết thay cho dân mà thôi, nhưng còn để qui tụ con cái Thiên Chúa về một mối.” (Ga 11,52)
Suy niệm: Đã có 26 nhà truyền giáo Công Giáo bị giết chết trong năm 2011, trong số đó có 18 linh mục, 4 nữ tu và 4 giáo dân. Các nhà truyền giáo này đã can đảm loan báo Tin Mừng qua đời sống phục vụ người nghèo, thăng tiến xã hội trong những hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm. Các ngài phải trả giá bằng cái chết như Thầy mình, để đem lại sự sống cho nhiều người. Đức Giêsu đã vui lòng trao ban sự sống mình, vì biết rằng cái chết của Ngài không chỉ thay cho dân Do Thái mà thôi, nhưng còn có sức qui tụ nhân loại đang bị phân rẽ, chia cắt khắp nơi trên thế giới về một mối. Ngài mong mọi người sẽ qui tụ trong gia đình của Thiên Chúa, nơi mọi chia rẽ, đối nghịch sẽ tiêu tan.
Mời Bạn: Nhân loại được liên kết thành một mối trong thánh lễ khi họ tham dự vào hiến tế của Đức Giêsu: “Đây là Mình Thầy sẽ bị nộp; đây là Máu Thầy sẽ đổ ra.” Vì thế, ước mong mỗi lần tham dự thánh lễ sẽ giúp bạn thêm ý thức về sự liên đới trong yêu thương giữa những người anh em, chị em trong gia đình của Thiên Chúa.
Sống Lời Chúa: Trong mùa Chay tôi sẽ tham dự thánh lễ hằng tuần và hằng ngày – mỗi khi có thể – cách sốt sắng. Đặc biệt khi rước lễ, tôi xác tín mình được nên một với Đấng đã hiến thân cho tôi và cho muôn người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, ý định thâm sâu của Chúa là chịu chết để qui tụ nhân loại khắp nơi về một mối: mối thân tình của những người anh em, chị em trong gia đình của Chúa. Xin cho chúng con biết sẵn sàng hy sinh những quan điểm, lập trường, sở thích riêng để phục vụ trong hiệp nhất yêu thương.

Không có nhận xét nào: