Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

5 phút cho Chúa _ để tình yêu nên trọn


12/10/11                                          thứ tư tuần 28 tn
                                                               Lc 11,42-46
ĐỂ TÌNH YÊU NÊN TRỌN
“Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.” (Lc 11,42)
Suy niệm: Quyền làm người được thế giới chú ý nhiều, đặc biệt trong thời gian gần đây. Không chỉ hô hào trong các hội nghị quốc tế và quốc gia, người ta còn dồn nhiều nỗ lực và tiêu tốn nhiều tiền của để vận động mọi người, nhất là những người có trách nhiệm, ý thức về quyền sống, quyền làm người của mọi con người. Chẳng hạn, những nạn nhân nhiễm chất độc da cam phải được hưởng mọi quyền lợi như bao con người khác. Rất đáng mừng! Tuy nhiên, việc tôn trọng quyền sống và lẽ công bằng đối với thai nhi đang bị xâm phạm nặng. Để giết một con người trong bụng mẹ, người ta đã ngụy trang hành động man rợ đó bằng một mỹ từ: “đình chỉ thai nhi.” “Đình chỉ” như thế thực chất là giết người, là xúc phạm Thiên Chúa, là tước đoạt quyền sống của con người không có khả năng tự bảo vệ, là hành động dã man không chỉ của những tác nhân bên ngoài, mà trước hết là của cha mẹ, những người quyết định giết con mình. “Đừng giết người” (Xh 20,13). Thiên Chúa phán như thế. Vì thế, điều phải làm là cổ xúy quyền làm người, đồng thời tôn trọng và bảo vệ quyền ra đời của các thai nhi.
Mời Bạn: Một khi người lớn tiếp tục “đình chỉ thai nhi”, tước đoạt sự sống của các em, thử hỏi, những cuộc vận động về quyền sống khác có ý nghĩa gì?
Chia sẻ: Tại sao phải tôn trọng quyền sống của thai nhi?
Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho các thai nhi và kêu gọi mọi người quý trọng quyền sống của thai nhi.

Không có nhận xét nào: