Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

Lễ Chúa Ba Ngôi _ Thiên Chúa ở giữa chúng ta

THIÊN CHÚA Ở GIỮA CHÚNG TA
Một buổi trưa hè nóng bức, thánh Phanxicô Assisi đang trên đường đi nhọc mệt chợt thấy được một chỗ nghỉ chân rất thoải mái. Một bóng cây mát mẻ ngay bên một dòng suối trong lành. Thánh nhân dừng bước, rửa tay rửa mặt, rồi ngả mình nằm dưới bóng cây mát rượi.
Bỗng dưng người bật khóc khi nghĩ rằng: từ muôn thuở, Chúa đã biết hôm nay mình nhọc mệt đến đây nên đã đặt sẵn ở đây một bóng mát và một dòng suối cho mình nghỉ ngơi.
Không phải chỉ một mình thánh Phanxicô mà từng người một đều được Chúa nghĩ đến từ trước khi có thời gian: “Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ” (Ep 1,4). Khi mạc khải mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Thánh Kinh vừa cho con người thấy được sự sống thần linh nơi Thiên Chúa vừa diễn giải tình yêu sống động của Chúa đối với con người: Trước khi chúng ta hướng lòng mình về Chúa thì Chúa đã yêu thương chúng ta với một tình yêu vô biên, được diễn tả bằng những cách nói “biệt qui” trong công việc của từng Ngôi:
Từ đời đời, Chúa Cha, Đấng Sáng tạo và Quan phòng, đã tạo nên tất cả vạn vật từ hư không, rồi yêu thương chăm sóc mọi loài, cách riêng là loài người chúng ta: “Khi tôi ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa tôi gầy dựng … thì nhân loại là chi mà Chúa tôi nhớ tới, con người là gì mà Chúa để ý chăm nom?” (Tv 8,4-5);
Chúa Con, Đấng Cứu chuộc, là Lời Khôn ngoan luôn ở bên Chúa Cha: “Ngày ngày Ta là niềm vui của Người, trước mặt Người, Ta không ngớt vui chơi” (Cn 8,30). Chúa nhập thể làm người để có thể vừa là lời yêu thương của Thiên Chúa nói với con người, vừa là lễ đền tội hoàn hảo của con người dâng lên Thiên Chúa. Chính nhờ Ngài, với Ngài, và trong Ngài, mà mỗi người chúng ta đều có thể trở nên thành viên của Ba Ngôi, GIA ĐÌNH CỰC THÁNH, được chia sẻ sự sống và vinh quang của Ba Ngôi Thiên Chúa, như thánh Augustinô xác tín: “Chỉ một mình Đức Kitô đã xuống và cũng chỉ một mình Đức Kitô đã lên. Sự cao trọng của đầu không hoà lẫn vào thân thể, nhưng sự duy nhất của thân thể không tách biệt khỏi đầu”.
Chúa Thánh Thần, Tình yêu giữa Cha và Con, đã đến để thánh hoá tất cả trong lửa yêu mến. Ngài đã làm cho chúng ta nên con Thiên Chúa và được gọi Thiên Chúa là Cha: “Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi! " (Rm 8,15).
Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao cả, trung tâm và nền tảng cho đức tin. Đó là mầu nhiệm được tuyên xưng đầu tiên trong kinh tin kính: “Tôi tin kính một Thiên Chúa ...”. Nhưng đó không phải là một điều gì xa lạ mà là một mầu nhiệm bao trùm và thấm nhập toàn thể đời sống đức tin, luôn được tuyên xưng khi bắt đầu một nghi lễ của Giáo hội, khi cử hành các bí tích: “nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần”, và là đích nhắm sau cùng cho cả cuộc đời Kitô hữu: “Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần”.
Chỉ có một Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa có Ba Ngôi là Cha, Con, và Thánh Thần. Con người duy nhất hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là Đức Kitô vì Ngài chính là Lời Chúa nhập thể. Ta tin mầu nhiệm Ba Ngôi vì Đức Kitô đã dạy rất rõ ràng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15,26).
Ba Ngôi phân biệt nhưng không tách biệt với nhau, mà có chỉ một và cùng một bản tính. Duy nhất trong bản tính nên không thể phân ly: Nơi nào có Cha thì cũng có Con và Thánh Thần; việc Cha làm cũng là việc Con và Thánh Thần làm; điều Cha muốn cũng là điều Con và Thánh Thần muốn … Vì thế, dù là việc tạo dựng, cứu độ, hay thánh hoá, tất cả đều là công trình của Ba Ngôi, cũng như mỗi khi rước lễ là đón nhận cả Ba Ngôi, dù Chúa Cha và Chúa Thánh Thần hiện diện trong thể cách khác với sự hiện diện của Đức Kitô.
Thánh Tôma Aquinô, trên đường đi dự Công đồng Lyon năm 1274, bị đau nặng rồi qua đời tại tu viện Fosse Neuve. Mấy ngày trước khi ngài tạ thế, một tu sĩ thường giúp ngài có hỏi: “Xin Cha cho con một lời giúp bảo đảm phần rỗi con”. 
Ngài trả lời: “Thỉnh thoảng thầy hãy nhớ tới sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi đang ngự trong tâm hồn. Đó là phương cách để sống thánh thiện và cũng là phương cách để chết thánh thiện”. 
Hạnh phúc cho tôi khi nhìn lại và nhận ra hoa trái của tình yêu Chúa Ba Ngôi trong mọi chi tiết đời mình! Dù tôi ở đâu hay làm gì, vòng tay yêu thương của Chúa luôn che chở bao bọc tôi: “Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con” (Tv 139,9-10)    

Không có nhận xét nào: