Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

5 phút cho Chúa _ Bánh ban sự sống

13/05/11          THỨ SÁU TUẦN 3 PS
Đức Mẹ Fatima            Ga 6,52-59
BÁNH HẰNG SỐNG
“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời,
và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,

vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.”
(Ga 6,54-56)
Suy niệm: Ngay sau khi tuyên bố mình là Bánh Hằng Sống từ trời xuống (Ga 6, 52), Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi người tin hãy đến ăn và uống thịt máu Ngài để có được sự sống đời đời. Không ai ngoài một mình Ngài dám nhận và đúng thật là “Bánh Hằng Sống” bởi vì Ngài chính là Sự Sống, Ngài đến từ Cha, Đấng Hằng Sống. Hơn nữa, Ngài đã hiến dâng chính mạng sống mình làm giá chuộc nhân loại, để minh chứng điều Ngài tuyên bố. Bởi cái chết và sự sống lại của Ngài, Chúa Giêsu đã trở nên, qua bí tích Thánh Thể, nguồn lương thực nuôi sống người tín hữu trên đường về Quê Trời.
Mời Bạn: Trong lịch sử đã có nhiều nhân vật quyền thế ước ao và đi tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử nhưng đều thất bại. Tuy nhiên, thần dược trường sinh vẫn được Chúa Giêsu ban cho nhân loại mỗi ngày qua bí tích Thánh Thể. Vậy bạn còn chần chờ gì mà không đến lãnh nhận Bánh Hằng Sống đó để có được sự sống đời đời?
Chia sẻ: Tuổi trẻ rất nhạy bén với tình yêu. Đó có thể là một thuận lợi để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể không?
Sống Lời Chúa: Gia tăng lòng yêu mến và sống thân tình với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng cách luôn chuẩn bị dọn mình trước và sốt sắng cầu nguyện với Ngài sau khi rước lễ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Xin khơi dậy trong chúng con tình yêu và lòng ước ao kết hợp với Chúa để mỗi ngày chúng con biết chạy đến nhận lãnh bánh trường sinh.


Không có nhận xét nào: