Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

5 phút cho Chúa _ bài học phục vụ của Chúa

19/05/11                          thứ năm tuần 4 ps
                                                            Ga 13,16-20
bài học phục vụ của chúa
“Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người
sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành,
thì thật phúc cho anh em!”
(Ga 13,16-17)
Suy niệm: Chúa Giêsu đã không ngừng nhắc đi nhắc lại cho các môn đệ Ngài bài học về tinh thần phục vụ, đến nỗi trong bữa Tiệc Ly, vào những giờ phút cuối cùng trước khi giã từ ra đi để thực hiện bài học đó, Ngài vẫn còn phải nhắc nhở họ! Trong bầu khí hoan lạc của Mùa Phục sinh, Chúa còn muốn dạy cho cho bạn và cho tôi điều gì nữa về bài học tinh thần phục vụ này? Theo nguyên ngữ: “người phục vụ” là người “đầy tớ.” Các “chức vụ” trong Giáo Hội đều là những công việc phục vụ cả. Công Đồng Vaticanô II đã nhấn mạnh rất nhiều về ý niệm này, một bài học đến trực tiếp từ Tin Mừng …
Mời Bạn chân thành kiểm điểm lại xem mình đã sống tinh thần phục vụ này như thế nào: Ai là người tôi ưu tiên phục vụ: có phải là những người nhỏ bé nghèo hèn nhất không? Động lực nào đã thúc đẩy tôi sống phục vụ? Tôi đã phản ứng ra sao khi phải đảm nhận những công việc nhỏ bé kín đáo hay khi những cống hiến của mình không được người khác nhận biết?

Chia sẻ: Đâu là những rào cản bạn đã gặp phải trong đời phục vụ của mình?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày nhắc nhở mình sống tinh thần phục vụ: đối tượng ưu tiên là những người nhỏ bé nghèo hèn nhất, điều tâm niệm là phục vụ vì yêu thương và không mong đền đáp ngoại trừ việc chu toàn thánh ý Chúa.
Cầu nguyện: Chúa ơi, con muốn xin Chúa giúp con ý thức thực tình sống khiêm tốn phục vụ thì hơn là làm ngàn vạn bài lý thuyết tranh luận về việc phục vụ!

Không có nhận xét nào: