Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

5 phút cho Chúa - Thánh Thể Chúa Giêsu

12/05/11                          thứ Năm tuần 3 PS
Th. Nêrô và Achilêô, tử đạo                Ga 6,44-51

THÁNH THỂ CỦA CHÚA GIÊSU

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
Và bánh Tôi sẽ ban, chính là thịt Tôi đây,
để cho thế gian được sống.”
(Ga 6,51)
Suy niệm: “Bánh Tôi sẽ ban, chính là thịt Tôi đây.” Lời quả quyết của Chúa Giêsu trở thành bảo chứng cho niềm tin của Hội Thánh vào bí tích Thánh Thể. Thánh Cyrillô đã viết: “Đừng chỉ nhìn thấy nơi bánh và rượu những yếu tố tự nhiên, bởi vì Chúa đã nói rõ ràng đó là Mình và Máu Người.” Thánh Thể không chỉ là Thân Mình của Chúa Giêsu chịu khổ hình và chịu chết, mà còn chính là Thân Mình của Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng đã sống lại và đang sống với nhân loại.
Thánh Thể chính là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người, là Thượng Tế Tối Cao, là vị Thầy Thần Linh, là Đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết, là Ngôi Lời nhập thể làm người và là Đấng qui tụ tất cả nhân loại nên một cộng đoàn tín hữu là Hội Thánh. Rước lấy Thánh Thể là rước lấy Chúa Giêsu và Thần Khí của Người. Thánh Ephrem đã viết: “Ai ăn bánh ấy với đức tin là ăn Lửa và Thần Khí.”
Mời Bạn: Chúa Giêsu ban Thánh Thể của Ngài cho bạn. Vậy những khi rước Mình Máu Thánh của Ngài, bạn đã chuẩn bị như thế nào trước khi rước Ngài và đã cám ơn thế nào sau khi rước Ngài?
Chia sẻ: Làm thế nào để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng trước khi rước Chúa?
Sống Lời Chúa: Sau khi rước lễ, quỳ gối cám ơn Chúa đã ngự trong lòng bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương ngự vào lòng con và muốn ở lại mãi trong con, để trong con có Chúa ngự trị, trong con có Chúa là tất cả, có Thần Khí Chúa ngập tràn. Xin cho con vui sống và chia sẻ niềm vui này cho mọi người.

Không có nhận xét nào: