Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

5 phút cho Chúa _ cơ hội sống chứng nhân


cơ hỘi sỐng chỨng nhân
“Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.” (Lc 21,13)

Suy niệm: Lời Chúa hôm nay đòi hỏi ta thật gắt gao và dứt khoát: làm chứng cho Chúa dù gặp những chống đối, ngược đãi, bắt bớ. Có vẻ như đòi hỏi này khó khả thi trong thời đại hôm nay! Dành chút thời gian để thờ phượng Chúa hay học hỏi về Ngài chúng ta đã cảm thấy khó, huống chi việc làm chứng còn đòi hỏi phải hy sinh nhiều hơn! Thật ra, việc làm chứng trong nghịch cảnh không phải là một hành vi anh hùng xuất thần, trong một phút ngẫu hứng, nhưng là cả một quá trình dài lâu, qua nỗ lực “trung tín trong việc nhỏ, thì mới trung tín trong việc lớn.” Ai sống mối tương quan thân thiết với Chúa hằng ngày qua thánh lễ, cầu nguyện, suy niệm và thực hành Lời Chúa, phục vụ người lân cận… người ấy chắc chắn sẽ là chứng tá trong mọi khó khăn nghịch cảnh.
Mời Bạn: Sống chứng nhân Tin Mừng không chỉ là lời mời gọi, nhưng còn là đòi hỏi với bạn -một người Kitô hữu- từ khi bạn lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Bạn phải thực thi ba sứ vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế trong toàn bộ đời sống: từ việc lao động cho tới việc tôn thờ Chúa, cũng như trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Những bài Tin Mừng cuối năm Phụng Vụ mời gọi bạn ý thức lại sứ mạng mình đã lãnh nhận, nhất là trong vai trò sống chứng tá cho Chúa. 
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ bắt đầu làm mới lại mối tương quan với Chúa bằng cách siêng năng cầu nguyện, đọc Lời Chúa trong giờ kinh tối ở gia đình, sốt sắng tham dự thánh lễ, và tập nhận ra khuôn mặt Chúa nơi người lân cận để có thể yêu thương, chia sẻ và đỡ nâng.
Cầu nguyện: Đọc ba kinh Tin, Cậy, Mến.

Không có nhận xét nào: