Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

5 phút cho Chúa _ công bình và yêu mến

13/10/10                                             thứ tư tuần 28 tn
                                                                           Lc 11,42-46

công bình và yêu mến chúa

“Khốn cho các người, hỡi những người Pha-ri-sêu! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Chúa.” (Lc 11,42)

Suy niệm: Chúa Giêsu mạnh mẽ khiển trách những người Pha-ri-sêu và những nhà thông luật vì họ có thái độ khoe khoang bên ngoài công chính nhưng bên trong thì chứa đầy mưu mô xảo trá gian tà.
Những lời lẽ nặng nề của Chúa Giêsu cho thấy đối với Thiên Chúa, sự giả hình đáng ghét chừng nào và đồng thời “lẽ công bình và lòng yêu mến Chúa” quan trọng biết bao! Chỉ những ai sống theo luật này thì mới thật sự là người thi hành ý muốn của Chúa một cách hoàn hảo. Vì vậy, chính ở điểm này mà mọi người sẽ nhận biết chúng ta là môn đệ đích thật của Chúa Giêsu.

Mời Bạn: Yêu mến và thực thi công bình chính là cốt lõi của đời sống thánh thiện. Giữ đủ thứ điều răn giới luật, làm công tác từ thiện, đóng góp tiền bạc xây dựng nhà thờ, đền thánh mà trong cuộc sống vẫn gian tham bất công, lòng vẫn đầy thù oán, hiềm khích thì có khác nào lối sống Pharisêu đã bị Chúa lên án nặng nề? Bạn nhớ rằng chúng ta “phải làm các điều này” (công bình và nhân ái) đồng thời “không được bỏ các điều kia” như Chúa đã căn dặn chúng ta.

Chia sẻ: Công bình và bác ái có đối nghịch với nhau không?

Sống Lời Chúa: Khi xét mình, bạn chú ý xét kỹ hơn các tội vi phạm đến đức công bằng và đức bác ái.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa chính là cội nguồn của sự công bình và bác ái. Xin soi sáng và hướng dẫn chúng con biết sống chu toàn lề luật Chúa bằng đời sống công bằng và nhân ái, để làm chứng nhân cho tình yêu và sự hiện diện của Chúa. Amen. 

Không có nhận xét nào: