Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

Sống đức tin _ sứ điệp ngày quốc tế bệnh nhân 2015

"TÔI NÊN MẮT CHO KẺ MÙ LOÀ,
thành chân cho người què quặt"
Trên đây là chủ đề của sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân ngày 11 tháng 2 năm 2015.
Chuyển ngữ: Hoàng Quốc Việt.
Anh chị em thân mến,
Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân đã được thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng nay đã được 23 năm. Trong lần tổ chức lần thứ 23 này, cha hướng đến tất cả anh chị em, những người đang phải mang gánh nặng bởi bệnh tật, và bằng nhiều cách, đang được kết hợp với thân thể của Đức Kitô chịu đau khổ, cũng như hướng tới những chuyên gia và những tình nguyện viên trong lãnh vực chăm sóc y tế.
Chủ đề của năm nay mời gọi chúng ta suy tư về một câu được trích từ sách Ông Gióp: "Tôi nên mắt cho kẻ mù lòa, thành chân cho người què quặt" (29, 15). Cha muốn tìm hiểu câu này từ viễn cảnh của "sapientia cordis" - sự khôn ngoan của trái tim.
1. "Sự khôn ngoan" này không phải là sự hiểu biết mang tính lý thuyết và trừu tượng, không phải là kết quả của suy luận. Hơn thế nữa, như thánh Giacôbê mô tả trong thư của ngài, "sự khôn ngoan" đó là "sự thanh khiết, là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình" (3, 17). Đó là cách nhìn các sự vật được Thánh Thần phú bẩm trong tâm trí và trái tim của những người biết nhạy cảm trước những khổ đau của anh chị em mình và nhận ra nơi họ hình ảnh của Thiên Chúa. Vậy, chúng ta hãy dâng lên lời cầu nguyện của tác giả Thánh Vịnh: "Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan" (90, 12). Sự khôn ngoan của trái tim là một ân ban của Thiên Chúa, là một bản tóm tắt những hoa trái của ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.
2. Sự khôn ngoan của trái tim có nghĩa là việc chúng ta phục vụ anh chị em mình. Những lời của ông Gióp: "Tôi nên mắt cho kẻ mù lòa, thành chân cho người què quặt", cho thấy sự phục vụ mà người công chính này hưởng được một quyền hạn nhất định và một vị thế quan trọng giữa những vị bô lão của thành phố nơi ông sinh sống, ông đã phục vụ những người có nhu cầu. Sự cao thượng về đạo đức của ông được biểu hiện ở sự giúp đỡ của ông dành cho người nghèo, những người đã tìm được từ nơi ông sự giúp đỡ và sự chăm sóc của ông dành cho những trẻ mồ côi và góa bụa (Gióp 29, 12-13).
Ngày nay cũng vậy, bao nhiêu Kitô hữu, không phải bằng những lời nói nhưng bằng đời sống được bén rễ sâu trong một đức tin tinh tuyền, chỉ cho thấy rằng, họ là "đôi mắt cho kẻ mùa lòa", và là "đôi chân cho người què quặt"! Họ gần gũi những bệnh nhân đang cần được chăm sóc liên tục và sự giúp đỡ, như tắm rửa, thay quần áo và cho ăn uống. Việc phục vụ này, đặc biệt khi nó kéo dài, có thể trở nên mệt mỏi và nặng nề. Tương đối là dễ dàng để giúp đỡ một người nào đó cho một vài ngày, nhưng thật là khó khi phải chăm sóc cho một người trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, trong một số trường hợp khi người bệnh đó không còn có khả năng bày tỏ lòng biết ơn. Tuy nhiên, đây quả là một con đường tuyệt hảo để nên thánh! Trong những lúc khó khăn này, chúng ta có thể cậy dựa vào một cách thức đặc biệt trên sự gần gũi của Chúa, và chúng ta trở thành phương tiện trợ giúp cho sứ vụ của Giáo Hội.
3. Sự khôn ngoan của trái tim còn nghĩa là ở cùng với anh chị em của chúng ta. Thời gian được dành cho những bệnh nhân là thời gian thánh. Đó là cách để ca ngợi Thiên Chúa là Đấng làm cho chúng ta nên giống hình ảnh của Con Một Ngài, Đấng "đã đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người" (Mt 20, 28). Chính Chúa Giêsu đã nói: "Thầy ở giữa anh em như người phục vụ" (Lc 22, 27).
Với đức tin sống động, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ân sủng để hiểu rõ giá trị của việc chúng ta âm thầm dành nhiều thời gian với những anh chị em, những người mà, nhờ vào sự gần gũi và tình cảm của chúng ta, cảm thấy được yêu thương hơn và an ủi nhiều hơn. Mặt khác, quả là một sự lừa dối ghê gớm, ẩn núp đằng sau những cách diễn đạt nhất định, quá nhấn mạnh vào tầm quan trọng của "chất lượng cuộc sống" mà chúng làm cho mọi người nghĩ rằng cuộc sống bị ảnh hưởng bởi căn bệnh nghiêm trọng là không đáng sống!
4. Sự khôn ngoan của trái tim có nghĩa là đi ra khỏi chính mình để đến với anh chị em của chúng ta. Đôi khi thế giới của chúng ta quên đi giá trị đặc biệt của thời gian được dành để ở bên cạnh những bệnh nhân, bởi vì bị thúc ép và bị lôi cuốn vào sự say mê làm việc, chúng ta quên đi bổn phận chăm sóc những người khác. Bên cạnh thái độ này, thường là một đức tin nguội lạnh, lãng quên những lời của Chúa: "Các ngươi đã làm điều đó cho chính Ta" (Mt 25, 40).
Vì lý do này, một lần nữa cha muốn nhấn mạnh đến 'sự ưu tiên tuyệt đối của việc 'đi ra khỏi chính mình để đến với những anh chị em của chúng ta' như một trong hai giới răn trọng nhất đặt nền tảng cho mọi luật luân lý và như là dấu chỉ rõ ràng nhất cho việc phân định sự trưởng thành tâm linh trong việc đáp trả lại ân ban hoàn toàn nhưng không của Thiên Chúa" (Evangelii Gaudium, 179). Bản chất truyền giáo của Giáo Hội là suối nguồn của "lòng bác ái hiệu quả và một lòng thương cảm luôn thấu hiểu, nâng đỡ và thăng tiến" (ibid).
5. Sự khôn ngoan của trái tim nghĩa là bày tỏ tình liên đới với anh chị em của chúng ta mà không kết án họ. Lòng bác ái cần thời gian. Thời gian để chăm sóc bệnh nhân và thời gian để thăm viếng họ. Thời gian để ở bên cạnh họ như những người bạn của ông Gióp: "Rồi họ ngồi xuống đất, bên cạnh ông, suốt bảy ngày đêm, chẳng nói với ông một lời, vì họ thấy rằng nỗi đau khổ của ông quá lớn" (Gióp 2, 13). Tuy nhiên những người bạn của ông Gióp đã ngấm ngầm kết án chống lại ông: họ nghĩ rằng sự bất hạnh của ông là một hình phạt từ Thiên Chúa vì tội lỗi của ông. Lòng bác ái đích thực là một sự chia sẻ mà không xét đoán, không đòi hỏi sự biến đổi của người khác; lòng bác ái thì vượt qua khỏi sự khiêm nhường giả tạo, một sự khiêm nhường luôn hạ mình xuống, tìm kiếm sự khen ngợi và tự hài lòng về những điều tốt mình làm.
Kinh nghiệm về đau khổ của ông Gióp chỉ tìm được câu trả lời xác thực nơi thập giá của Chúa Giêsu, hành động cao thượng của tình liên đới của Thiên Chúa với chúng ta, tự do hoàn toàn và phong phú bởi lòng thương xót. Phản ứng này của tình yêu trước thảm kịch của đau khổ của con người, đặc biệt là đau khổ vô tội, vẫn còn mãi dấu tích trên thân thể của Chúa Phục Sinh; những vết thương vinh quang của Ngài là một thử thách về đức tin nhưng cũng là bằng chứng về đức tin (Bài giảng ngày lễ phong thánh Đức Gioan XXIII và Gioan Phaolô II, 27 tháng 4 năm 2014).
Ngay cả khi bệnh tật, sự cô đơn và sự bất tài làm cho chúng ta khó đến được với những người khác, thì kinh nghiệm về đau khổ có thể trở thành một phương cách đặc quyền của việc truyền tải ân sủng và là một nguồn lợi và trưởng thành trong sự khôn ngoan của trái tim. Vào lúc cuối của kinh nghiệm của ông Gióp, chúng ta hiểu được ông đã có thể nói với Thiên Chúa: "Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến" (42, 5). Con người đã dìm mình trong mầu nhiệm của nỗi thống khổ và sự đau đớn, khi họ chấp nhận những đau khổ đó trong đức tin, có thể chính họ trở thành những chứng nhân sống động của một đức tin có khả năng ôm lấy những đau khổ, ngay cả khi họ không thể hiểu được ý nghĩa tròn đầy của đau khổ.
6. Cha phó dâng Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân cho sự chở che từ mẫu của Mẹ Maria, người đã đón nhận và sinh ra hiện thân của Sự Khôn Ngoan: Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Lạy Mẹ Maria, Tòa Đấng Khôn Ngoan, Mẹ chúng con, xin Mẹ cầu bầu cho tất cả những bệnh nhân và cho tất cả những ai đang chăm sóc họ! Xin Mẹ ban ơn, để qua việc chúng con phục vụ những anh chị em đang gặp đau khổ, và qua kinh nghiệm của chính sự đau khổ, chúng con có thể đón nhận và nuôi dưỡng sự khôn ngoan đích thực của trái tim!
Với lời cầu nguyện trên, cha ban phép lành Tòa Thánh cho anh chị em.

Không có nhận xét nào: