Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Ơn thiên triệu _ mục tử biết lo lắng cho đoàn chiên

Mục tử chuyên cần
biết lo lắng cho đoàn chiên Chúa Ki-tô
Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước, và chính Người sẽ đưa dẫn bước chân con.  
Trích thư của thánh Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo
Hội Thánh ví như một con tàu lớn đang vượt biển trần thế, và đang bị mọi thứ sóng gió thử thách trong cuộc đời này tấn công, nên Hội Thánh không thể để bị trôi dạt đi mà phải được lèo lái.
Về điều này, chúng ta đã có gương sáng của các giáo phụ đầu tiên: Cơ-lê-men-tê, Co-nê-li-ô và nhiều vị khác ở thành phố Rô-ma, Síp-ri-a-nô ở Các-tha-gô, A-tha-na-xi-ô ở A-lê-xan-ri-a. Dưới thời các hoàng đế ngoại giáo, các ngài đã lèo lái con tàu của Đức Ki-tô, hay nói đúng hơn là hiền thê rất yêu quý của Người, tức là Hội Thánh; lèo lái bằng cách dạy dỗ, bảo vệ, chịu vất vả và chịu đau khổ đến mức đổ máu mình ra.
Khi nghĩ về các vị này và những người khác giống như các ngài, tôi thật kinh hoàng; sự sợ hãi và run rẩy ập xuống trên tôi và bóng tối của tội lỗi gần như phủ lấp tôi. Tôi sẵn sàng và rất vui lòng rời ngay khỏi tay lái con thuyền Hội Thánh mà tôi đã một lần nhận lấy, nếu tôi tìm thấy được một sự chuẩn nhận từ gương sống của các giáo phụ hoặc từ lời Kinh Thánh.
Bởi vì cuộc đời là như thế, và vì sự thật có thể bị quấy nhiễu nhưng không thể bị thua hoặc bị lừa dối, nên tâm hồn mệt mỏi của chúng ta phải chạy tới nương ẩn nơi Đấng đã phán qua vua Sa-lô-môn: Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước, và chính Người sẽ đưa dẫn bước chân con. Và ở một nơi khác: Danh Đức Chúa là tháp canh kiên vững, chính nhân chạy đến là được an toàn.
Chúng ta hãy đứng vững trong sự công chính và đợi chờ Chúa giúp chúng ta. Chúng ta hãy thưa với Người: Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
Chúng ta hãy tin tưởng vào Đấng đã đặt gánh nặng lên vai chúng ta. Những gì chúng ta không thể tự mình mang nổi thì hãy mang lấy nhờ Người là Đấng Toàn Năng, Đấng đã từng phán: Ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.
Chúng ta hãy đứng vững trong cuộc chiến vào ngày của Chúa, bởi vì những ngày quẫn bách và gian truân đã ập xuống trên chúng ta. Nếu Chúa muốn, chúng ta hãy chết vì lề luật thánh của cha ông chúng ta, để đáng được cùng hưởng gia tài vĩnh cửu với các ngài.
Chúng ta chớ như những con chó câm, những lính canh thinh lặng, những kẻ chăn thuê chạy trốn sói dữ; nhưng chúng ta hãy là những mục tử chuyên chăm, biết lo lắng cho đoàn chiên Chúa Ki-tô, biết rao giảng mọi ý định của Thiên Chúa cho hết mọi người thuộc mọi tầng lớp cũng như tuổi tác, cho kẻ lớn cũng như người bé, cho người giàu cũng như kẻ nghèo, trong mức độ Thiên Chúa giúp sức cho, lúc thuận tiện cũng như lúc gặp phải nghịch cảnh, theo cách thức như thánh Ghê-gô-ri-ô đã chép trong sách mục vụ.

Không có nhận xét nào: