Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

5 phút cho Chúa _ chuyển động hiệp thông26/05/13 CHÚA NHẬT TUẦN 8 TN – C
CHÚA BA NGÔI
Ga 16,12-15
CHUYỂN ĐỘNG HIỆP THÔNG
“Mọi sự của Cha đều là của Thầy... Thần Khí sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.” (Ga 16,15)
Suy niệm: Mu nhim Đức Chúa Tri Ba Ngôi là mu nhim ca chuyn động hip thông gia các Ngôi v: Cha trao tt c nhng gì Ngài có cho Con; Con thi hành ý mun ca Cha; Thánh Thn ly tt c t Chúa Giêsu (Con) mà loan báo cho các môn đệ. Ba Ngôi riêng bit vi nhng hot động khác nhau được kết hp nên mt bng si dây tình yêu ch không phi là mt khi đơn độc bt động. Chuyn động hip thông trong Chúa Ba Ngôi đó là nguồn mch sung mãn mi ơn lành cho con người, cho nhng ai cũng được liên kết vi Ngài trong tình yêu, như lời Thánh Âu-cơ-tinh đã nói: “Ở đâu có tình yêu, ở đó có Ba Ngôi: Ba Ngôi là người yêu, người được yêu và là sui ngun ca tình yêu.”
Mời bạn: Bt c mt tình yêu nào cũng đều phi din tiến theo mô thc ca Ba Ngôi: chuyn động hip thông. Yêu ai thì phi làm (động) điều tt cho người mình yêu (thông). Yêu nhau không phi là ngi nhìn nhau mà hành động để đôi bên được hnh phúc, mt hành động có s tham d ca lý trí, con tim và đôi tay. Một tình yêu ch gi li cho mình mà không biết cho đi, tình yêu ấy s chết dn chết mòn. Mt tình yêu đích thực là mt tình yêu được chia s, ban phát theo mô thc ca Chúa Ba Ngôi.
Sống Lời Chúa: Xét mình để tìm ra nhng hành động vi ý đồ ích k được ngy trang dưới v bc b ngoài có dán nhãn mác “yêu”; quyết tâm loi tr nhng động lc ích k đó.
Cầu nguyện: “Ly Chúa, ly Chúa Tri con, xin hãy đẩy xa con nhng gì làm con xa Chúa, ban cho con nhng gì khiến con có th đến gn Chúa hơn...”

Không có nhận xét nào: