Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

5 phút cho Chúa _ muốn thấy và biết Chúa Cha

05/05/12 thứ bảy đầu tháng tuần 4 ps
Ga 14,7-14
muốn thấy và biết chúa cha
Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Đức Giê-su trả lời: “…Ai thấy Thầy, là thấy Chúa Cha.” (Ga 14,8-9)
Suy niệm: Cũng trong khung cảnh bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ: Ngài là mặc khải của Chúa Cha. Ông Philípphê liền cầu xin: “Xin Thầy tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, và như thế là đủ.” Chúa Giê-su đáp: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Câu hỏi của Phi-líp-phê có táo bạo không nhỉ? Ông muốn được biết thấy Thiên Chúa! Phải chăng cũng là câu hỏi của mỗi người, những người thực tâm muốn đi tìm Thiên Chúa?
Mời Bạn: Bạn có nghĩ rằng đó là một ước mong chính đáng: được biết và được thấy Thiên Chúa. Đấng thiêng liêng làm sao ta thấy đươc ? Câu trả lời của Chúa Giê-su thật đơn giản : Ai thấy Thầy là thấy được Chúa Cha! Nơi Chúa Giê-su, Đấng vô hình trở nên hữu hình, để đáp ứng nguyện vọng cần thiết của con người: muốn được “thấy và biết Thiên Chúa” hầu nhận ra và đáp trả Tình Yêu vô biên của Ngài.
Chia sẻ: Làm thế nào chỉ cần “thấy Thầy” là có thể “thấy Chúa Cha” được? Phần bạn, xin bạn chia sẻ kinh nghiệm “thấy Chúa” của bạn.
Sống Lời Chúa: Cư xử tôn trọng với mọi người chung quanh để có thể thấy Chúa hiện diện nơi họ.
Cầu nguyện: Giêsu, Chúa ơi! xin cho Lời của Chúa đụng chạm đến con, khi con đọc thì Lời đó cũng đụng chạm đến trí khôn và tim con, để con khám phá ra Chúa Cha nhân ái như Giêsu, hiền hậu gần gũi như Giêsu, khiêm hạ như Giêsu, yêu thương vô điều kiện như Giêsu, con chí ái của Ngài. Lạy Cha, con yêu mến Cha! Amen.

Không có nhận xét nào: