Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

5 phút cho Chúa _ đón Chúa đến

11/11/10                                thỨ năm tuẦn 32 tn
Th. Máctinô, giám mục                           Lc 17,20-25
đón chúa đẾn
“Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21)
Suy niệm: Trong kinh Lạy Cha, chúng ta xin cho “Nước Cha trị đến.” Lời cầu nguyện này dễ làm ta tưởng rằng Nước Chúa chưa đến, và chỉ hiển hiện khi Chúa tái lâm để đưa những kẻ được tuyển chọn vào Nước Trời. Lời Chúa hôm nay xác quyết rằng Nước Chúa đã bắt đầu và đang hiện diện giữa lòng thế giới hôm nay và đang tiến tới chỗ hoàn tất. Như thế, người Kitô hữu không phải là loại người mải lo xây dựng một thiên đàng ảo tưởng như người vô thần vẫn chế diễu. Trái lại, họ tích cực nỗ lực xây dựng Nước Trời ngay hôm nay bằng đời sống tin-cậy-mến. Nếu thiên đàng là được ở với Chúa, thì các Kitô hữu đang được ở cùng Chúa trong cuộc sống này rồi, với Nước Trời trong tâm hồn rồi, chứ không phải chờ đến ngày sau. 

Mời Bạn: Khi bạn chỉ lo đọc kinh cầu nguyện, mà xao lãng hay coi nhẹ bổn phận làm cho thế giới này thêm tình yêu thương, huynh đệ, công bằng, hạnh phúc, là bạn đang tạo cớ cho người ngoài đạo tưởng bạn chỉ lo xây dựng một thiên đàng mai sau. Người Kitô hữu không ngồi chờ ngày tận thế, nhưng hoạt động cho Nước Chúa trị đến trong tâm hồn và cuộc sống của mình.

Chia sẻ: Trao đổi với nhau về những gì phải làm ngay hôm nay để Nước Chúa trị đến trong tôi, trong thế giới quanh tôi, qua những biến cố thời sự.

Sống Lời Chúa: Sống giây phút hiện tại sao cho thật tốt đẹp lòng Chúa, đó là bổn phận của tôi tại đây và lúc này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đang đến với chúng con trong mọi biến cố lớn nhỏ. Xin cho chúng con mở rộng tấm lòng, vòng tay để đón Chúa đến, và giới thiệu Chúa cho người khác, để tất cả mọi người vui sống trong Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: