Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Tìm hiểu Lời Chúa _ ngày 02/1

NGÀY 2 THÁNG 1
1Ga 2, 22-28; Ga 1, 19-28
BÀI ĐỌC: 1Ga 2, 22-28
22 Anh em thân mến, ai là kẻ dối trá, nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô? Kẻ ấy là tên Phản Ki-tô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. 23 Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha; kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. 24 Phần anh em, ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em, thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. 25 Và đây là điều mà chính Đức Ki-tô đã hứa ban cho chúng ta: sự sống đời đời. 26 Tôi viết cho anh em những điều ấy để nói về những kẻ tìm cách làm cho anh em đi lạc đường. 27 Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Ki-tô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng vì dầu của Người dạy dỗ anh em mọi sự -mà dầu ấy dạy sự thật chứ không phải sự dối trá-, thì theo như dầu ấy đã dạy anh em, anh em hãy ở lại trong Người. 28 Giờ đây, hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em hãy ở lại trong Người, để khi Người xuất hiện, chúng ta được mạnh dạn, chứ không bị xấu hổ, vì phải xa cách Người trong ngày Người quang lâm.
ĐÁP CA: Tv 97
Đ. Toàn cõi đất này đã xem thấy,
 ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta
. (c 3cd)
1 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người.
2 Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mạc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân;3ab Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en.
3cd Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 4 Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Dt 1, 1-2
Hall-Hall: Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Hall.
TIN MỪNG: Ga 1, 19-28
19 Đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai? "20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô.”21 Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không? " Ông nói: "Không phải.” - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? " Ông đáp: "Không.”22 Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? "23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ? "26 Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.”28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.
AI XÓA MÌNH TRƯỚC MẶT CHÚA,
NGƯỜI ẤY TUYỆT HẢO
Thánh Phaolô nói: Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã xóa mình trước mặt Chúa Cha và cả nhân loại, Ngài bị thế gian liệt vào hàng tội lỗi, nhơ bẩn bất xứng, phải đóng đinh vào thập giá, loại ra khỏi thế gian. Nhưng chính lúc ấy Chúa Cha tôn vinh Ngài vượt trên mọi danh hiệu, để khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi Âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi người phải mở miệng tuyên xưng rằng: Đức Giêsu Kitô là Chúa (Pl 2, 6-11). Ai muốn được Thiên Chúa tôn vinh, cũng phải đi chung con đường Đức Giêsu đã đi (x 1Ga 2, 6). Con đường ấy là:
1/ TA CHỈ LÀ KHÔNG TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA.
Các tư tế và Lêvi từ Giêrusalem đến đặt câu hỏi về tính thiên sai của ông Gioan Bt: “Ông là ai?” Ba lần ông trả lời: “Tôi chỉ là số không”:
-          Tôi KHÔNG (0) phải là Đức Kitô.
-          Tôi cũng KHÔNG (0) phải là ông Êlya tái xuất hiện.
-          Và tôi càng KHÔNG (0) phải là một ngôn sứ như các ông tưởng.
Đấng đến sau tôi, thì quyền năng hơn tôi, vì Ngài có trước tôi, tôi không xứng đáng cởi quai dép cho Ngài (x Ga 1, 15. 20-21. 27: Tin Mừng).
Như thế ông Gioan Bt đề cao Đức Giêsu là “số 1’’ (number one), còn ông Gioan chỉ là: “000’’.
Sự liên hệ giữa Đức Giêsu và ông Gioan Bt là số ngàn (1. 000). Theo sách Xh 20, 6: số ngàn biểu tượng cho thời đại Thiên Chúa thi ân giáng phúc cho dân Ngài.
Nhìn vào sự liên hệ giữa “số 1” và “số 0” quả là một mầu nhiệm. Bởi vì dù có bao nhiêu số 0 đi nữa, thì cũng chỉ là số 0. Nhưng nếu có số 1 đứng trước các số 0, thì cả số 1, cả số 0 đều gia tăng giá trị theo cấp số nhân.
Vậy chỉ khi nào ta được kết hợp với Chúa Giêsu (số 1), mà ta khiêm tốn xóa mình đi. Dù ta là vua? Ta giàu có? Ta tài năng? Ta giàu danh vọng? Thì ta cũng chỉ là “0”! Ta phải như ống sáo vét rỗng để Thần Khí là Lời Thiên Chúa thổi vào vang lên tiếng kêu du dương réo rắt làm cho mọi người chú ý đến Tin Mừng là Cơ Thể thứ hai của Chúa Giêsu (x Mc 1, 15). Ngài là số 1 để có một cộng đoàn thuộc dòng giống Abraham ban phát dồi dào ân sủng của Thiên Chúa cho muôn dân, như Chúa đã hứa cho dòng tộc Abraham: “Mọi dân thiên hạ sẽ lấy dòng giống ngươi mà cầu phúc cho nhau, bởi vì ngươi đã vâng nghe tiếng Ta’’ (St 22, 18).
2/ TẤT CẢ DANH VỌNG CỦA TA, DÙ CÓ ĐƯỢC CAO CẢ GIỐNG NHƯ ÔNG GIOAN TẨY GIẢ, TRƯỚC MẶT CHÚA, NÓ CHỈ LÀ TIẾNG KÊU.
Để diễn tả sự khiêm tốn, ông Gioan Bt nói về chính mình: “Tôi chỉ là tiếng kêu, còn Đức Giêsu mới là Lời Thiên Chúa’’. Ta hãy so sánh tiếng kêu của ông Gioan Bt với Chúa Giêsu là Lời:

GIOAN LÀ TIẾNG KÊU
-       Tiếng kêu là sự va chạm giữa các vật chất vô tri vô giác.
-       Tiếng kêu làm cho người ta chú ý đến lời. Thí dụ: một người muốn truyền lệnh của vua, trước đó anh gõ một hồi mõ.
-       Tiếng kêu đập vào tai ta, rồi dứt, không để lại cho ta một ý tưởng nào.
GIÊSU LÀ LỜI
+ Lời phát xuất từ một hữu thể, một ngôi vị có ý thức.
+ Lời làm cho ta hướng về một thái độ sống, hay việc làm, hoặc chú ý về một vấn đề.
+ Lời lưu lại tâm hồn ta mãi mãi. Thí dụ: một lần ta bị mắng, dù nó đã đi vào dĩ vãng, nhưng để lại trong tâm hồn ta đau xót mãi mãi; hoặc ta được nghe lời ngọt ngào đầy khích lệ, thì để lại trong lòng ta niềm vui phấn khởi, khuyến khích ta sống vươn lên.


Tiếng kêu của ông Gioan Bt làm cho người ta chú ý đến Đức Kitô Giêsu, Ngài là Lời Thiên Chúa. Ta được đón nhận Lời Chúa, khởi đi từ lúc lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, vì khi ta được “Dầu Xức’’ trên thân thể, chính là Lời được lưu lại và thấm nhập vào tâm hồn ta, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Do đó, ta không cần nhờ ai dạy bảo, vì Dầu Xức (Lời) của Ngài dạy ta về mọi chân lý’’ (1Ga 2, 27: Bài đọc).
Vì thế, thánh Gioan Tông Đồ nói: “Điều anh em đã nghe từ thuở ban đầu cứ lưu lại trong anh em, thì anh em cũng lưu lại trong Chúa Con và Chúa Cha, để anh em được sống đời đời” (1Ga 2, 23-25: Bài đọc).
Khi ông Gioan Tông Đồ trình bày những chân lý về Đức Giêsu như thế, ông đã ghi nhận việc ấy xảy ra ở Bêthania. Có bản văn khác lại viết là Bêthabara. Dù địa danh ấy là Bêthania hay Bêthabara, cũng gợi lên cho chúng ta hai điểm sống:
-          Ở Bêthania? Đó là nơi gợi nhớ cho chúng ta mẫu người nghe Lời Chúa là chị Maria em của Matta, được Đức Giêsu khen: “Chọn phần tốt nhất và không bị ai giựt mất” (Lc 10, 38-42). Đức Giêsu khen chị Maria như thế là Ngài muốn tất cả chúng ta cũng phải có tấm lòng nghe Lời Chúa như chị Maria, để không sự dữ nào giựt ta khỏi bàn tay quyền năng yêu thương của Chúa Con và Chúa Cha (x Ga 10, 28-29).
-          Ở Bêthabara? Theo ông Origène, thì Bêthabara là chỗ ngày xưa dân Do Thái nghe lệnh ông Giosua: nhúng hai Bia Đá ghi Lời Chúa xuống khúc sông Giođan này, để nước rẽ cho dân Do Thái tiến quân chiếm thành Giêrikho, hầu chiếm được Đất Hứa (x Gs 4, 10t).
Như vậy, cuộc đối thoại giữa ông Gioan Bt với một số tư tế và các thầy Lêvi từ Giêrusalem đến đã xảy ra ở Bêthania hoặc Bêthabara sau khi ông Gioan Bt đã làm phép rửa cho Đức Giêsu, để Ngài thông cho nước tự nhiên sức thiêng cứu độ loài người. Từ đó ai tin vào Ngài mà lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, thì phải có trái tim nghe Lời Chúa như chị Maria ở Bêthania, để được trầm mình trong thung lũng ân huệ của Thiên Chúa ở Bêthabara. Bởi vì theo nhà sử học Daniel Rops, thì Bêthabara là chỗ khúc sông Giođan thấp nhất trên thế giới: -350m so với mặt biển.
Một thiếu nữ đến xin cha linh hướng góp ý kiến để chọn bạn trăm năm:
-          Xin cha cho con ý kiến, con quen anh này đã lâu, con biết rõ về tông tích, cũng như lý lịch về đời sống riêng tư của bạn trai con.
-          Gốc gác bạn con thế nào?
-          Thưa anh ấy là con nhà trí thức, có địa vị lớn trong xã hội: ba anh là chủ tịch thành phố này, mẹ anh là bác sĩ, gia đình rất giàu có.
-          Zérô (0).
-          Anh mới lấy bằng Tiến sĩ Kinh Tế hạng ưu.
-          Zéro(0).
-          Anh rất đẹp trai, phông tướng, hiền lành.
-          Zéro (0).
-          Anh ta rất đạo đức, đi dự Lễ mỗi ngày, rất thuộc Lời Chúa, tham gia nhiều sinh hoạt Nhà Thờ, được nhiều người thương mến và khen ngợi.
-          Hoan hô số 1. Vì bạn con mỗi lần hiệp dâng Thánh Lễ là được trực tiếp nghe Chúa Giêsu giảng dạy, như tác giả thư Do Thái viết: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1, 1-2: Tung Hô Tin Mừng). Vì Chúa Giêsu là số 1.
Cô nàng hớn hở:
-          Thưa cha, cha đã bảo bạn con là ba số 0, và được Chúa Giêsu là số 1 ở với anh hằng ngày, vậy bạn trai của con là số 1. 000?
-          Đúng thế, may mắn cho con, cha cầu chúc cho con đi đến hôn nhân với anh ấy, và gia đình con phải là Thánh Gia Nazareth thứ hai.
Thế là cô nàng nhảy lên:
-          Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, Ngài đã thực hiện bao kỳ công… Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Mừng vui lên reo hò đàn hát” (Tv 98/97, 3-4: Đáp ca).
THUỘC LÒNG
Chúng ta chẳng cần ai dạy dỗ nữa, vì chưng Dầu Xức (Lời) Người dạy dỗ chúng ta mọi sự (1Ga 2, 27).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Không có nhận xét nào: