Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Mark Link _ Lời Chúa ngày 03/1

Ngày 3/1
Bài đọc 1
Chúa Kitô đã xuất hiện để xóa bỏ tội lỗi… Phàm ai ở lại trong Ngài, thì không phạm tội. (1Ga 3,5-6)
Gắn bó mật thiết với Chúa Kitô có nghĩa là tội lỗi không còn làm chủ của ta nữa. Điều đókhông nhất thiết là tội lỗi biến mất khỏi đời ta. Emile Giffin nói về người kitô hữu: “trong khi là con người mới trong Chúa Kitô, họ vẫn mang theo mình nhiều nét của con người cũ. Tội lỗi và cám dỗ và tiến lại dần mà họ không nhận ra. Con người mới và con người cũ đồng hiện hữu nơi cuộc đời ta trong sự đấu tranh thường xuyên. Người kitô trưởng thành chấp nhận tính hai mặt này như một cái gì họ sẽ kinh nghiệm trong suốt cuộc sống,”
Đâu là con người cũ mà tôi vẫn kinh nghiệm trong đời tôi?
Lạy Chúa, con thú nhận rằng con chưa là người con phải đạt tới, nhưng tạ ơn Chúa vì con không phải là người trước kia nữa. (Maxie Dunman)

Bài Tin Mừng
Hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian,” (Ga 1,29)
Tước hiệu “ Chiên Thiên Chúa” gợi lên hai hình ảnh Kinh thánh nổi bật. Thứ nhất là “những con chiên hy sinh” được dâng hằng ngày ở Đền thờ Giêrusalem (Xh 29) Thứ hai là “Chiên vượt qua” mà dân Do thái dâng cho Thiên Chúa, trong lúc họ chuẩn bị ra khỏi Ai cập. Máu chiên vượt qua được bôi trên cửa nhà người Do thái để bảo vệ họ khỏi các thiên thần ngang qua giết các con đầu lòng của người Ai cập tối hôm đó (Xh 12) Tước hiệu “Chiên Thiên Chúa” đồng nhất Chúa Giêsu với “Chiên hy sinh” và “Chiên vượt qua” mới. Máu của Ngài không những cứu dân Israel, mà còn cứu mọi người khỏi tội lỗi (1 Cr5,7)
Tôi đang trở lại với Chúa Giêsu vì Ngài cứu tôi khỏi tội lỗi thế nào? Tôi có thể làm nhiếu hơn không?
Như con chiên… Ngài đã bị giết vì tội lỗi của dân Ngài. (Is 53,7. 8)

Bài Tin Mừng
[Một ngày nọ, thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, ông Gioan nói với những người xung quanh:] “Đây là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa bỏ tội trần gian,” (Ga 1,29)
Mặc dù chúng ta mừng sinh nhật của Chúa Giêsu, “Chiên Thiên Chúa”, vào tháng 12, nhưng một số học sinh giả cho rằng Ngài được sinh vào mùa xuân, mùa “chiên cứu sinh sản,” Họ nghĩ như vậy là vì thánh Luca thuật lại rằng vào đêm Chúa Giêsu giáng sinh, các mục đồng tụ họp cừu thành bầy ở cánh đồng. Thông thường, cừu được lùa vào hang vào ban đêm, ngoại trừ mùa cừu sinh sản. (Hang động khống tốt cho việc cừu sinh sản) Điều này giải thích tại sao thánh Giuse và Đức Maria đi tìm môt nơi trú ẩn ở trong hang đá. (Hang đá thì trống trong mùa cừu sinh sản) Điều này phù hợp với việc Chúa Giêsu sinh hạ vào dịp những con cừu sinh ra sẽ được dành cho việc tế lễ trong Đền thờ Giêrusalem. Bởi vì chính Chúa Giêsu cũng được dành làm “Chiên Thiên Chúa” được hiến tế.
Đau khổ hy sinh chiếm vị trí nào trong cuộc đời tôi?Tôi phản ứng ra sao trước đau khổ hy sinh?
Chúa Giêsu không đến để khử trừ đau khổ, nhưng để đổ đầy nó bằng sự hiện diện của Ngài. (Paul Claudel)
Mark Link Ngày 02  03  04  05  06/01

Không có nhận xét nào: