Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Tu đức _ tò mò về phần rỗi của mình

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Cuốn I. CON ĐƯỜNG THANH TẨY 
Phần IV. Chế ngự thói xấu
Bài 89. TÒ MÒ VỀ PHẦN RỖI CỦA MÌNH
ĐỨC KITÔ: Này con, có người kia lo âu và sầu khổ về phần rỗi của mình. Người đó sấp mình xuống trước bàn thờ và rên rỉ: “Ôi, giá mà tôi chắc chắn rằng tôi được rỗi linh hồn!” Ngay lúc đó Ta đã đặt câu trả lời trong lòng người ấy: “Con sẽ làm gì nếu con biết được điều đó? Hãy lên đường và làm mọi việc lành con sẽ làm khi biết mình được rỗi, và chẳng còn gì phải sợ.”
Người đó thấy ngay là Ta đã trả lời, rồi vui vẻ bước ra, sống một đời hữu ích và tốt lành. Người đó chẳng còn sầu khổ về phần rỗi của mình, mà đặt tất cả tương lai của mình trong tay Ta. Người đó chỉ quan tâm đến một điều: “Chúa muốn tôi làm việc này như thế nào đây?” Trước đây là nỗi sợ hãi của tính ích kỷ, còn bây giờ là sự dũng cảm của lòng quảng đại vì Ta. Con hãy làm như vậy, và con sẽ được sống đời đời. Con sẽ là gì sau khi chết tùy theo con muốn là gì khi còn sống ở đời này.
SUY TƯ
Nếu ngày nào tôi cũng cố gắng hết mình, là tôi sống cho Thiên Đường. Chừng nào tôi còn cố gắng tìm biết Chúa muốn gì nơi tôi, và hết sức sống theo Ý Chúa, tôi chẳng cần phải sợ hỏa ngục.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, con muốn làm vui lòng Chúa trong mọi điều con nghĩ, mọi việc con làm, hay mọi lời con nói. Để được như thế, con trông cậy vào ơn Chúa giúp con. Phần rỗi của con xin đặt hết trong bàn tay yêu thương của Chúa. Một khi con đã hết sức làm vui lòng Chúa, con biết Chúa sẽ không quên con. Amen.
Anthony J. Paone S.J.

Không có nhận xét nào: