Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Tu đức _ thắng mình bằng khổ chế

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Cuốn I. CON ĐƯỜNG THANH TẨY 
Phần V. THẮNG MÌNH BẰNG KHỔ CHẾ
KHỔ CHẾ (mortification) có nghĩa là “làm cho chết.” Ai muốn sống nhiều hơn cho Chúa thì phải sống ít hơn cho những thèm muốn mù quáng tự nhiên và những dục vọng vô lý trong lòng. Người đó sẽ lưu tâm và tuân giữ Thánh ý Chúa mỗi ngày một tốt hơn. Tình cảm ưa và ghét, tâm trạng và cảm xúc của người ấy vẫn có phản ứng khi gặp những việc khó chịu hay cực nhọc, nhưng người ấy theo sự khôn ngoan của mình mà không đếm xỉa gì đến tâm trạng và cảm xúc.
Cứ thế, người hãm mình chết đi cho mình để có thể sống tốt hơn cho Chúa. Người ấy vượt thắng cái tôi tự nhiên để tuân theo Thánh ý Chúa một cách tốt đẹp hơn. Người ấy tiêu diệt những sai lầm và khuyết tật nơi mình để các nhân đức lớn hơn bước vào tâm hồn họ.
Một ghi chú sau hết cần được thêm vào nếu chúng ta muốn xử thế cách khôn ngoan trong việc thực tập sự hãm mình thánh thiện này. Đó là, các dục vọng và cảm xúc nhân loại là chuyện tự nhiên của con người. Nói cách khác, chúng không thể bị tiêu diệt. Chúng lại có thể trở nên tốt hơn tùy theo mức độ người ta nhờ ơn Chúa mà kiềm chế và điều khiển chúng. Như vậy, “chết cho chính mình” có nghĩa là sử dụng cách đúng đắn những đam mê và cảm xúc của con người. Dục vọng và cảm xúc phải được theo dõi chừng nào chúng còn giúp chúng ta thực thi Thánh ý Chúa, và phải được kiểm soát khi chúng ngăn cản chúng ta thực thi Thánh ý Chúa.
Anthony J. Paone S.J.

Phần năm: thắng mình bằng khổ chế 

Không có nhận xét nào: