Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Mark Link _ Lời Chúa thứ bảy tuần 2 mùa vọng

THỨ BẢY - Tuần 2 MÙA VỌNG
Bài đọc 1
Êlia đã làm bao việc lạ lùng… Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến, ông đã được nêu danh… Phúc cho ai nhìn thấy ông. (Hc 48,4.10.11)
Nhiều người Do thái vẫn đặt một chiếc ghế cho Êlia hoặc một chiếc tách trên bàn cho ông. Họ hi vọng đây sẽ là năm Êlia trở lại như tiên báo. Một số người Do thái thời Chúa Giêsu thì nghĩ rằng Chúa Giêsu chính là Êlia. 
Nhưng Chúa Giêsu cho thấy rõ Ngài không phải là Êlia. Hơn nữa, Ngài còn nói Êlia đã đến nhưng nhiều người không nhận ra ông. “Bấy giờ các môn đệ hiểu Ngài có ý nói về Gioan Tẩy giả.” (Mt 17,13) là người đã nói với dân chúng: “Anh em hãy sám hối” (Mt 3,2)
Đâu là tội mà tôi thấy khó sám hối? Tại sao?
Tôi không tin mình có thể thay đổi bất cứ gì trong thế gian, cho đến khi tôi thay đổi được chính mình trước. (E.C.McKenzie)

Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói với các môn đệ:] “Êlia đã đến rồi mà người ta không nhận ra, lại còn xử với ông theo cách họ muốn. Họ cũng sẽ xử tệ với Con Người như vậy” (Mt 17,12)
“Ánh sáng mùa đông” là bộ phim nổi tiếng của Ingmar Bergman. Một trong những nhân vật của bộ phim là người gác cửa tàn tật của một nhà thờ. Ông thường xuyên phải chịu đựng đau đớn ở lưng và trong xương. Một ngày nọ, ông còn phải chịu đựng một nỗi đau đớn tinh thần khi chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Việc chiêm ngắm này đưa ông đến kết luận rằng nỗi đau đớn lớn nhất của Chúa Giêsu là nỗi đau đớn về tinh thần. Mặc dù đã yêu thương, đã thi ân và hiến dâng chính mình, nhưng nhiều người vẫn không biết đến Ngài, không quan tâm đến Ngài, không đi theo Ngài. Nếu không xét kĩ, thì cuộc đời và cái chết của Chúa Giêsu xem như vô nghĩa và thât bại.
Cách đối xử của người ta đối với Gioan và với Chúa Giêsu nói lên điều gì đối với tôi?
[Chúa Giêsu nói:] “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà không giết được linh hồn.” (Mt 10,28)

Bài Tin Mừng
[Khi các môn đệ hỏi có phải ông Êlia sẽ đến trước Đấng Mêsia, Chúa Giêsu đáp:] “Êlia đã đến rồi, người ta không nhận ra ông, lại còn xử như ý họ muốn. Cũng vậy, họ cũng sẽ ngược đãi Con Người như vậy.” Bấy giờ các môn đệ hiểu Ngài có vẻ ám chỉ ông Gioan (Mt 17,12-13)
Chúa Giêsu đã khẳng định chính ông Gioan đã được nói đến như sau: “Người ấy sẽ đi trước Chúa, đầy thần khí và uy quyền như ngôn sứ Êlia.” (Lc 1,17) Chúa Giêsu cũng xác quyết chính Ngài sẽ chịu đau khổ như Gioan đã chịu.
Việc Chúa Giêsu sẵn sàng chịu đau khổ để hoàn tất ý định của Chúa Cha trên thế giới mời gọi tôi xét lại việc sẵn sàng chấp nhận đau khổ của tôi để hoàn tất ý định của Chúa Cha.
Lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại. Xin dạy con biết phục vụ Ngài cho xứng đáng, biết cho đi mà không tính toán, biết làm việc mệt nhọc mà không tìm kiếm nghỉ ngơi, biết lao động mà không cần đòi phần thưởng nào khác hơn là biết rằng con đang thực thi thánh ý Ngài (Thánh Ignatiô)

Không có nhận xét nào: