Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Mark Link _ Lời Chúa ngày 27/12

Ngay 27/12
Bài đọc 1
Chúng tôi viết cho anh em về Lời sự sống, đó là điều đã có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, đã thấy tận mắt và tay chúng tôi đã chạm đến. (1Ga 1,1)
Chúa Giêsu như thế nào? Ngài thuộc loại cá tính nào? Kinh thánh không nói rõ, nhưng cho chúng ta biết được manh mối: đám đông bao quanh Ngài. (Mc 6,34-36), trẻ em thích Ngài (Lc 18,15) người ta muốn đi vào tình bạn sâu sắc với Ngài (Lc 11,1-3) Những manh mối này cho thấy Chúa Giêsu rất lôi cuốn và có duyên. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là cá tính của Chúa Giêsu, nhưng là mối quan hệ giữa Ngài với chúng ta, và điều Ngài muốn thực hiện qua chúng ta.
Mối quan hệ giữa tôi và Chúa Giêsu hiện nay ra sao? Ngài muốn làm gì qua tôi trong những ngày tới?
Hãy để những người chưa yêu biết yêu thương, và những người luôn yêu thương biết yêu thương nhiều hơn.

Bài đọc 1 năm chẵm
[Vào buổi sáng Phục Sinh, Maria Madalena thấy ngôi mộ trống. Bà liền chạy về báo] cho và người môn đệ Chúa Giêsu thương mến… Rồi Phêrô và môn đệ kia ra mồ… Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,2.3.8)
Gioan được gọi là môn đệ Chúa Giêsu thương mến (x. Ga 13,23; 19,6; 20,2; 21,20) Cũng như Chúa Giêsu, ông lớn lên ở Galilê. Tại đó ông làm việc với anh trai là Giacôbê trên chiếc thuyền đáng cá của cha họ. Cùng với Giacôbê và Phêrô, Gioan đã theo Chúa Giêsu và tận hưởng mối quan hệ đặc biệt với Ngài. Họ là ba môn đệ duy nhất của Chúa Giêsu có mặt với Ngài trong các sự kiện: phục sinh một bé gái (Mc 5,37) Biến hình (Mc 9,2), hấp hối ngay vườn cây dầu (Mc 14,33) Gioan cũng là người môn đệ được Chúa Giêsu trao phó cho Đức Maria (Ga 19,27) Truyền thống nói rằng Gioan đã cùng với Đức Maria đến sống tại Êphêsô, Gioan đã mất ở đây ở tuổi 100.
Điều gì đã khiến Chúa Giêsu thương mến Gioan một cách đặc biệt như thế?
Chiếc gương soi tốt nhất là đôi mắt bạn bè. (Ngạn ngữ Gaelic)

Bài Tin Mừng
[Khi bà Maria Madalena thấy mộ Chúa Giêsu trống rỗng vào buổi sáng Phục Sinh, bà chạy về đưc tin cho Simon Phêrô và một người môn đệ khác] mà Chúa Giêsu thương mến. Sau khi Phêrô và người môn đệ kia đi đến mồ, ông đã thấy và tin. (Ga 20, 2. 3. 8)
Trong nhiều dip, Phúc âm nhắc đến tông đồ Gioan như “người môn đệ Chúa Giêsu yêu,” Gioan là con ông Giêbêđê, người dân chài, và là em của Giacôbê. Khi Chúa Giêsu mời gọi, hai anh em đã bỏ chài lưới theo Ngài. Chúa Giêsu đặc biệt dành cho Gioan và Giacôbê là “boanerges”, tiếng Do thái có nghĩa là “con cái của sấm sét” hay “những người nóng nảy,” Điều này chứng tỏ Gioan là người đầy tình cảm, có khả năng yêu thương và cam kết sâu xa.
Tình yêu và lời cam kết của tôi đối với Chúa Giêsu sâu đậm thế nào? Tôi phải đào sâu tình yêu và lời cam kết đó bằng cách nào?
Hoặc Chúa Giêsu Kitô là Chúa của mọi sự hoặc Ngài chẳng là Chúa chút nào. (Thánh Augustinô)
 Mark Link _ Tháng 12: ngày  25  26  27  28  29  30  31  01/1

Không có nhận xét nào: