Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

5 phút cho Chúa _ trái tim, hang đá mới cho Chúa


26/12/15              THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
Th. Tê-pha-nô, tử đạo tiên khởi                                    Mt 10,17-22
TRÁI TIM, HANG ĐÁ MỚI CHO CHÚA
“Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và dân ngoại được biết.” (Mt 10,18)
Hãy can đảm sống và trung thành loan báo Tin Mừng.
Suy niệm: Lễ Chúa Giáng Sinh vừa diễn ra trong bầu khí an hòa bình yêu thương, được tiếp nối bằng lễ thánh Tê-pha-nô vị tử đạo tiên khởi. Thoạt nhìn, có vẻ như không có gì liên quan giữa hai ngày lễ. Nhưng thực ra, lễ thánh Tê-pha-nô tiếp nối và diễn tả rõ ràng ý nghĩa quan trọng của lễ mừng Chúa Giáng Sinh. Bởi vì Chúa giáng sinh làm người không phải để ở lại một nơi nào đó trên trái đất này mà là để ở lại trong tim mỗi người chúng ta, nhờ đó trái tim mỗi người chúng ta sẽ được biến đổi thành một trái tim biết yêu thương, yêu tới mức hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Sự biến đổi đó đã diễn ra trong con người thánh Tê-pha-nô. Vị thánh này không “lựa lời khéo nói” bẻ cong Lời Chúa cho vừa lòng người Do Thái; trái lại ngài trung thành rao giảng toàn vẹn chân lý cứu độ dù có phải trả giá bằng cái chết của mình. Trong tim ngài chỉ có Chúa Ki-tô, ngài thưa với Chúa trước khi lìa đời: “Lạy Chúa Giê-su, xin đón nhận hồn con.” Và giống như Chúa, ngài xin Chúa “đừng chấp họ” vì đã giết hại ngài.
Mời Bạn: Bạn đã giải thích lời Chúa thế nào cho bạn bè, người trong gia đình? Bạn trung thành với lời Chúa dù không được người nghe ưa thích hay uốn nắn lời Chúa cho vừa lòng người nghe?
Sống Lời Chúa: Đọc và suy niệm lời Chúa mỗi ngày và chia sẻ lời Chúa cho người khác cách trung thực như Giáo Hội từng loan báo.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con dám biến đời mình thành cuộc tử đạo hằng ngày bằng cách can đảm sống và trung thành loan báo Tin Mừng.

Không có nhận xét nào: