Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

5 phút cho Chúa _ thăng tiến gia đình


Chúa Nhật 31/12/06                                                          Thánh Gia Thất
THĂNG TIẾN GIA ĐÌNH
Khi Đức Giê-su được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền Giê-ru-sa-lem theo tập tục ngày lễ. (Lc 2,41-52)
Suy niệm: Lần chuỗi Mân côi, ngắm thứ 5 mùa Vui, sống lại biến cố Giuse và Maria lạc mất cậu bé Giêsu và rồi tìm lại được tại Đền Thờ, ta xin ơn “giữ nghĩa cùng Chúa luôn.” Giuse và Maria giữ nghĩa cùng Chúa nên trung thành đi mừng lễ Vượt Qua ở Đền Thờ. Cậu bé Giêsu giữ nghĩa cùng Cha trên trời nên lỡ lạc mất ‘cha mẹ đưới đất’ đến mấy ngày!
Mời Bạn: Dùng một chút tưởng tượng để chiêm ngắm Thánh Cả Giu-se đóng cửa xưởng mộc, Đức Ma-ri-a xếp lại khung cửi để dắt cậu Giê-su lên đền mừng lễ Vượt Qua. Thật đầm ấm, hạnh phúc! Ít lâu nay có một phong trào “Thăng Tiến Gia Đình” do cha Chu Quang Minh điều hợp ở nhiều nơi. Sinh hoạt này bao gồm nhiều khoá cầu nguyện với yêu cầu rõ rệt là cả hai vợ chồng đều phải có mặt liên tiếp trong 4 hay 5 ngày để sống chung với nhau trong bầu khí cầu nguyện. Thật là một thách đố lớn: Lắm cặp vợ chồng dù rất muốn nhưng đã không thể tham dự cả đôi. Thế nhưng, đa số những người đã tham dự đều cảm nghiệm được rằng nền tảng của sự đồng thuận và hòa hợp vợ chồng là chính sự hoà hợp trong tình yêu Thiên Chúa. Thánh gia Nadarét là mẫu gương khích lệ cho bạn thấy rằng sự hoà hợp sâu thẳm như thế hoàn toàn có thể đạt được nếu gia đình biết cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa.
Chia sẻ: Trở ngại nào khiến gia đình bạn không thể qui tụ để cùng cầu nguyện?
Sống Lời Chúa: Tìm cho được giải pháp để gia đình bạn có thể cầu nguyện chung với nhau.
Cầu nguyện: Đọc trọn Kinh Gia Đình.

Không có nhận xét nào: