Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

5 phút cho Chúa _ bởi đâu tôi được...?


Chúa Nhật IV MV 24/12/06
BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC…?
“Bà Êlisabét kêu lớn tiếng và nói rằng: ‘Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?’” (Lc 1,39-45)
Suy niệm: Không có gì chúng ta đang có mà không do nhận lãnh. Tất cả là hồng ân. Nếu là hồng ân, chúng ta không phải là ông hay bà chủ, mà là người quản lý. Và bổn phận của người quản lý là trung thành làm theo ý chủ, chứ không phải ý riêng mình. Đó chính là “người đầy tớ tốt lành và khôn ngoan” mà “chủ sẽ đặt lên để coi sóc gia nhân mình.” Ông Chủ ở đây kêu mời chúng ta hãy đến cùng Ngài, để thụ huấn bài học “hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, để đón nhận ánh sáng cho cuộc đời qua Lời Ngài, để kín múc sức sống, sức mạnh và sức chiến đấu nơi Thánh Thể Ngài, và để theo Ngài hiến thân vì anh em, cho đến đỉnh đồi Gôn-gô-tha, nơi Tình Yêu tự hiến trở thành “bài ca ngàn trùng.”
Mời Bạn: Bởi đâu bạn được thế này? Nếu bạn đã nhận lãnh một cách nhưng không, thì cũng hãy trao ban một cách nhưng không như thế. Bạn đang sử dụng những gì mình có vào mục đích gì? Cho ai?
Chia sẻ: Nói về những hồng ân mà bạn đã nhận lãnh được trong mấy tuần Mùa Vọng vừa qua.
Sống Lời Chúa: Êlisabét khám phá ra ơn Chúa qua biến cố viếng thăm của Đức Maria. Bạn hãy nhắm mắt lại trước những vấn đề của cuộc sống, để có thể mở mắt ra trước bao nhiêu ơn Chúa dành cho bạn và gia đình, nhờ đó bạn tham dự Thánh Lễ Giáng Sinh hôm nay ý nghĩa hơn.
Cầu nguyện: “Biết lấy gì mà dâng lên Chúa, để đền đáp muôn ơn huệ Chúa ban. Biết lấy gì mà dâng cho Ngài, trọn tình mến xin một đời hoan ca.”

Không có nhận xét nào: