Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

Vị thánh trong ngày _ 07/9


Chúa Nhật III MV 17/12/06                                                                       
CÓ NHIỀU ĐỂ CHIA SẺ NHIỀU
“Ai có hai áo, thì chia cho người không có.” (Lc 3,10-18)
Suy niệm: Ngày 07/11/2006, cả nước đón nhận tin vui Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO dù vẫn biết trước bao nhiêu thách đố đang chờ đợi. Ai cũng biết rằng vào WTO là thông thương với toàn thế giới, mà thông thương trong lĩnh vực kinh tế, có thể nói, đồng nghĩa với phát triển. Và ai cũng thấm thía kinh nghiệm cay đắng việc “ngăn sông cấm chợ” thời “đêm trước đổi mới” kềm hãm sự phát triển như thế nào. Nhưng xem ra càng mở cửa thị trường, trào lưu tiêu thụ, hưởng thụ ích kỷ và phá sản của nó là chủ nghĩa cá nhân sẽ càng được tiếp sức - như người ta có thể ghi nhận trong hai thập niên đổi mới kinh tế vừa qua. Kitô hữu trong bối cảnh này càng phải nhấn mạnh tiêu chí mà Gio-an Tẩy giả nêu lên hôm nay: “Ai có hai áo thì chia cho người không có”?
Mời Bạn: Phải lấp đầy hố sâu ngăn cách giàu-nghèo thì con đường đưa đến Nước Trời mới có thể thông thương được. Tiêu chí của Gio-an Tẩy giả nói ‘nôm na’ là: ai càng thu nhập được nhiều thì càng phải biết chia sẻ nhiều hơn. Đó không phải là một lời tiên tri đầy hoang tưởng. Đó là cách khả thi để đóng góp vào ‘nền kinh tế’ hay ‘nhiệm cục’ (economy) Nước Trời!
Chia sẻ: Tình hình khoảng cách giàu nghèo tại cộng đoàn của bạn như thế nào? Theo bạn, ta có thể làm gì để giảm bớt khoảng cách ấy.
Sống Lời Chúa: Chúng ta quan tâm chia sẻ nhiều hơn, đặc biệt trong những ngày cuối cùng của Mùa Vọng này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết vui tươi chia sẻ để đem lại niềm vui và sự nâng đỡ cho bao người kém may mắn xung quanh đời mình – và để họ nhận ra suối nguồn ân huệ là chính Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: